Cover Image
close this bookՆերսիսյան Մկրտիչ Գեղամի (1910-1999)
close this folderՄԱՏԵՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
View the documentՄ. Գ. Ներսիսյանի աշխատությունների մատենագիտություն
View the documentԳրականություն Մ. Գ. Ներսիսյանի կյանքի և գործունեության մասին

Ակադեմիկոս Մ. Գ. Ներսիսյանի աշխատությունների մատենագիտություն: Պատմա-բանասիր. հանդես / ՀՀ ԳԱԱ. - 1999. - № 1. - էջ 22-47:
----------------------------------------
Աղայան, Էդ.
Մկրտիչ Ներսիսյան: [Ծննդյան 70-ամյակի առթիվ]: Հայրենիքի ձայն. - 1970. - 16 դեկտ. - էջ 4-5:
----------------------------------------
Ասատրյան, Գ.
Ակադեմիկոս Մկրտիչ Ներսիսյան - 85: Իրան-Նամե. - 1995. - № 6. - էջ 13:
----------------------------------------
Ասատրյան, Գ.
Ակադեմիկոս Մկրտիչ Ներսիսյան - 85: Իրան-Նամե. - 1996. - № 1. - էջ 13:
----------------------------------------
Ասատրյան, Գ.
Ակադեմիկոս Մկրտիչ Ներսիսյան: Իրան-Նամե. - 1999. - № 32-34. - էջ 109. - Մահախոսական:
----------------------------------------
Ավետիսյան, Հ.
Անվանի պատմաբանի ծննդյան 85 տարին։ [Ակադեմիկոս Մ. Գ. Ներսիսյանի]: Հայաստանի Հանրապետություն. - 1995. - 15 նոյեմբ. - № 286:
----------------------------------------
Ավետիսյան, Հ.
Պատմաբանի վաստակը: [Մ. Ներսիսյանի "Հայ ժողովրդի նոր պատմության էջերից" ժողովածուի լույս տեսնելու առթիվ]: Գրքերի աշխարհ. - 1982. - № 12. - էջ 5:
----------------------------------------
Բարխուդարյան, Վ. Բ.
Մկրտիչ Գեղամի Ներսիսյան։ (Գիտնականն ու հասարակական գործիչը): Պատմա-բանասիր. հանդես / ՀՀ ԳԱԱ. - 1999. - № 1. - էջ 7-21:
----------------------------------------
Բարխուդարյան, Վ. Բ.
Ներսիսյան Մկրտիչ Գեղամի: Հայկական սովետական հանրագիտարան. - Եր. - 1982. - Հ. 8. - էջ 259-260:
----------------------------------------
Բարսեղյան, Խ. Հ.
Ականավոր գիտնականն ու վաստակաշատ մանակավարժը: (Ակադեմիկոս Մ. Գ. Ներսիսյանի ծննդյան 70-ամյակի առթիվ): Բանվոր. - 1980. - 25 նոյեմբերի :
----------------------------------------
Գալոյան, Գ. Ա.
Ականավոր գիտնականն ու հասարակական գործիչը: (ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս Մ. Գ. Ներսիսյանի ծննդյան 70-ամյակի առթիվ): Սովետ. Հայաստան. - 1980. - 4 դեկտեմբերի:
ДОП.ТОЧКИ ДОСТУПА:
Ավետիսյան Հ.
----------------------------------------
Գալոյան, Գ. Ա.
Ականավոր գիտնականն ու հասարակական գործիչ:(Մ. Գ. Ներսիսյանի ծննդյան 70-ամյակի առթիվ): Լրաբեր (Լոս- Անջելես). - 1981. - 28 փետրվարի:
----------------------------------------
Գիտնականն ու քաղաքացին: (ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս Մկրտիչ Ներսիսյանի ծննդյան 60-ամյակի առթիվ): Լրաբեր հաս. գիտ. / ՀՍՍՀ ԳԱ. - 1970. - № 10. - էջ 108-113:
----------------------------------------
Գրիգորյան, Զ.
Գիրք ժողովուրդների հայրենասիրության ու բարեկամության մասին. - Լենինյան ուղիով. - 1965. - № 12. - էջ 99-104: Ներսիսյան Մ. Գ. 1812 թվականի հայրենական պատերազմը և Կովկասի ժողովուրդները. - Եր.: ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ. - 1965. - 416 էջ. - Գրախոսություն:
----------------------------------------
Ինճիկյան, Հ.
Դարի առաջին ցեղասպանությունը. - Սովետական Հայաստան. - 1983. - 1 մարտի: Հայերի ցեղասպանությունը Օսմանյան կայսրության մեջ: Փաստաթղթերի և նյութերի ժողովածու / Կազմ. Մ. Գ. Ներսիսյան, Ռ. Գ. Սահակյան: Խմբ. Մ. Գ. Ներսիսյան. - Եր. - 1982. - XVI, 685 էջ. - Գրախոսություն:
----------------------------------------
Խառատյան, Ա. Ա.
Հայ ժողովրդի ազատագրական պայքարի հիմնահարցը ակադեմիկոս Մ. Գ. Ներսիսյանի գնահատմամբ: Պատմա-բանասիր. հանդես / ՀՀ ԳԱԱ. - 1999. - № 1. - էջ 81-94:
----------------------------------------
Կարապետյան, Մ.
Հայ պատմագրության նահապետը։ [Հիշատակի խոսք Մ. Գ. Ներսիսյանի մահվան կապակցությամբ]: Հայաստան. - 1999. - 30 հունվ. - № 9:
----------------------------------------
Կարապետյան, Մ. Լ.
Հայոց պատմագրության նահապետը։ [Ակադեմիկոս Մկրտիչ Ներսիսյանի մասին]: Հայաստան. - 1995. - 14 նոյեմբ. - № 112:
----------------------------------------
Կարապետյան, Մ. Լ.
Հայոց պատմագրության նահապետը։ [Ակադեմիկոս Մկրտիչ Ներսիսյանի մասին]: Արաքս. - Պեյրութ. - 1995. - 10 դեկտ. - № 20:
----------------------------------------
Կարապետյան, Մ. Լ.
Նոր աշխատություն պատմության կեղծարարների դեմ. - Հայաստանի Հանրապետություն. - 1999. - 30 հունվ. - № 18: Ներսիսյան Մ. Գ. Պատմության կեղծարարները. - Եր.։ Գիտություն. - 1998. - 343 էջ. - Գրախոսություն:
----------------------------------------
Կարինյան, Ա. Բ.
Տեղեկագիր / ՀՍՍՀ ԳԱ. Հաս. գիտ. - 1959. - №4. - էջ 89-98: Ներսիսյան Մ. Գ. Դեկաբրիստները Հայաստանում. - Եր.: Հայպետհրատ. - 1958. - 440 էջ. - Գրախոսություն:
----------------------------------------
Կարինյան, Ա. Բ.
Երևան. - 1959. - 3 հունվարի: Ներսիսյան Մ. Գ. Դեկաբրիստները Հայաստանում. - Եր.: Հայպետհրատ. - 1958. - 440 էջ. - Գրախոսություն:
----------------------------------------
Կոստանդյան, Է.
Անվանի պատմաբանը և հասարակական գործիչը։ [Մ. Գ. Ներսիսյանի ծննդյան 85-ամյակի առթիվ]: Հանդես Երևանի համալսարանի. - 1995. - № 3. - էջ 23-27:
----------------------------------------
Հակոբյան, Թ.
Արժեքավոր գիտնականն ու հասարակական գործիչը: [Մ. Գ. Ներսիսյանի ծննդյան 60- ամյակի առթիվ]: Երևանի համալս. - 1970. - № 8. - էջ 53-54:
----------------------------------------
Համբարյան, Ա. Ս.
Անվանի գիտնականն ու հասարակական գործիչը։ [Մ. Գ. Ներսիսյանի մասին]: Ազգ. - 1995. - 17 դեկտ. - № 222. - էջ 4:
----------------------------------------
Համբարյան, Ա. Ս.
Բազմավաստակ գիտնականը։ [Մ. Գ. Ներսիսյան]: Հնչակ Հայաստանի. - 1995. - 2 դեկտ. - № 4:
----------------------------------------
Համբարյան, Ա. Ս.
Վաստակաշատ պատմաբանի հոդվածների ընտրանին. - Հայրենիքի ձայն. - 1984. - 31 հոկտ. - № 44: Ներսիսյան Մ. Գ. Հայ ժողովրդի նոր պատմության էջերից. - Եր. - 1982. - Գրախոսություն:
----------------------------------------
Հայրենիքի ձայն. - 1967. - 5 փետր. - էջ 5: Հայության ցեղասպանությունը Օսմանյան կայսրության մեջ: Փաստաթղթերի և նյութերի ժողովածու / Կազմ. Մ. Գ. Ներսիսյան., Ռ. Գ. Սահակյան. Խմբ. Մ. Գ. Ներսիսյան. - Եր. - 1966. - 561 էջ [Ռուս. լեզվ.]. - Գրախոսություն:
----------------------------------------
Հարությունյան, Ա.
Արժեքավոր գիտական հետազոտություն: Սովետական Հայաստան. - 1959. - № 6. - էջ 42-43: Ներսիսյան Մ. Գ. Դեկաբրիստները Հայաստաանում. - Եր.: Հայպետհրատ. - 1958. - 440 էջ. - Գրախոսություն:
----------------------------------------
Հովհաննիսյան, Հ.
Ակադեմիկոս Մկրտիչ Ներսիսյանի 60-ամյակը: Բանբեր Երևանի համալս. - 1970. - № 3. - էջ 42-43:
----------------------------------------
Ղազախեցյան, Վ.
Մ. Գ. Ներսիսյան: (Ծննդյան 70-ամյակի առթիվ): Պատմա-բանասիր. հանդես / ՀՍՍՀ ԳԱ. - 1980. - № 4. - էջ 269-272:
ДОП.ТОЧКИ ДОСТУПА:
Ոսկանյան Վ.
----------------------------------------
Ճէրէճյան, Ե.
Արարատ (Բեյրութ). - 1983. - 12 փետրվարի: Ներսիսյան Մ. Գ. Հայ ժողովրդի նոր պատմության էջերից. - Եր. - 1982. - 406 էջ. - Գրախոսություն:
----------------------------------------
Մաղալյան, Ա.
Մեր օրերի մեծ պատմաբանը։ [Մ. Գ. Ներսիսյան]: Երևանի համալսարան. - 2000. - 15 նոյեմբ. - № 20:
----------------------------------------
Մարտիրոսյան, Վ.
Սուվորովը և ռուս-հայկական հարաբերությունները. - Սովետ. Հայատան. - 1982. - 6 հունիսի: Ներսիսյան Մ. Գ. Ա. Վ. Սուվորովը և ռուս-հայկական հարաբերությունները 1770-1780-ական թվականներին. - Եր.: Հայաստան. - 1981. - 180 էջ. - Գրախոսություն:
----------------------------------------
Մելիքսեթյան, Վ.
Արժեքավոր ուսումնասիրություն Հայաստանում աքսորված դեկաբրիստների մասին. - Բանվոր. - 1976. - 9 ապրիլի: Ներսիսյան Մ. Գ. Դեկաբրիստները Հայաստանում. - Եր.: Երևանի համալս. հրատ. - 1975. - 267 էջ. - Գրախոսություն:
----------------------------------------
Մելիքսեթյան, Վ.
Ուշագրավ աշխատություն դեկաբրիստների մասին. - Սովետական Հայաստան. - 1959. - 7 ապրիլի: Ներսիսյան Մ. Գ. Դեկաբրիստները Հայաստանում. - Եր.: Հայպետհրատ. - 1958. - 440 էջ. - Գրախոսություն:
----------------------------------------
Միքայելյան, Վ.
Պատմագիտական արժեքավոր աշխատություն. - Սովետական գրակ. - 1956. - № 1. - էջ 162-166: Ներսիսյան Մ. Գ. Հայ ժողովրդի ազատագրական պայքարը թուրքական բռնապետության դեմ 1850-1870 թթ. - Եր. - 1955. - 531 էջ. - Գրախոսություն:
----------------------------------------
Միքայելյան, Վ. Ա.
Մկրտիչ Ներսիսյան: [Վ. Համբարձումյանի, Ֆ. Սարգսյանի, Գ. Բրուտյանի և Զ. Եկավյանի (Լիսաբոն) շնորհավորանքները ակադեմիկոս-պատմագետին Մովսես Խորենացու մեդալով պարգևատրելու առթիվ]: Նպատակ. - 1995. - 1-15 դեկտ. - № 19:
----------------------------------------
Միքայելյան, Վ. Ա.
Մկրտիչ Ներսիսյան: [Ծննդյան 75-ամյակի առթիվ]: Լրաբեր հաս. գիտ. / ՀՍՍՀ ԳԱ. - 1985. - № 12. - էջ 75-78:
----------------------------------------
Մկրտիչ Գեղամի Ներսիսյան: [Ծննդյան 85-ամյակի առթիվ]: Լրաբեր հաս. գիտ. / ՀՀ ԳԱԱ. - 1996. - № 1. - էջ 155 [Անստորագիր]:
----------------------------------------
Մուրադյան, Պ.
Պատմաբանի վաստակը: Հայրենիքի ձայն. - 1981. - 14 հունվ. - էջ 6:
----------------------------------------
Մուրադյան, Պ. Մ.
«Պատմա-բանասիրական հանդեսի հիմնադիր խմբագիրը։ [Մ. Գ. Ներսիսյան]: Պատմա-բանասիր. հանդես / ՀՀ ԳԱԱ. - 1999. - № 1. - էջ 62-66. - Գրախոսություն:
----------------------------------------
Մուրադյան, Պ. Մ.
Չարախոսության և զրպարտանքի դեմ։ [Սեյրան Գրիգորյանի «Պարույր Սևակը անուններ է տալիս» հոդվածում մտավորականներին և «Պատմա-բանասիրական հանդես»-ի գլխավոր խմբագիր Մ. Գ. Ներսիսյանին ուղղված հանիրավի, մտացածին, միտումնավոր քննադատության մասին]: Պատմա-բանասիր. հանդես / ՀՀ ԳԱԱ. - 1995. - № 1. - էջ 257-266:
----------------------------------------
Ներսիսյան Մկրտիչ Գեղամի: Հայկական համառոտ հանրագիտարան. - 1999. - Հ. 3. - էջ 875:
----------------------------------------
Նվիրված մեծ գիտնականի հոբելյանին։ [Հաղորդում՝ Մ. Գ. Ներսիսյանի ծննդյան 85 և գիտամանկավարժական ու հասարակական գործունեության 65-ամյակին նվիրված հոբելյանական նիստի մասին]: Հայաստան. - 1995. - 18 նոյեմբ. - № 107:
----------------------------------------
Ոսկանյան, Վ.
Հայ ժողովրդի պատմություն մեկ հատորով: Սովետական Հայաստան. - 1973. - 8 դեկտեմբերի: Հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը / Մ. Գ. Ներսիսյան, Գ. Խ. Սարգսյան, Թ. Խ. Հակոբյանև ուրիշ. - Եր. - 1972. - 595 էջ. - Գրախոսություն:
ДОП.ТОЧКИ ДОСТУПА:
Եգանյան Հ.
----------------------------------------
Ոսկանյան, Վ.
Վերցված է կրակը... - Գրական թերթ. - 1983. - 2 սեպտեմբերի: Ներսիսյան Մ. Գ. Հայ ժողովրդի նոր պատմության էջերից. - Եր.: ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ. - 1982. - 406 էջ. - Գրախոսություն:
----------------------------------------
Չաքրյան, Հ.
Ակադեմիկոս Ներսիսյանի աշխատությունն անվիճելիորեն բարձր որակ է հայ պատմագրության մեջ։ [«Հայ ժողովրդի ազատագրական պայքարը թուրքական բռնապետության դեմ. 1850-1890 թթ.» աշխատության մասին]: Ազգ. - 2002. - 27 դեկտ. - № 239:
----------------------------------------
Չոբանյան, Պ. Ա.
Հայ ժողովրդի արտաքին կողմնորոշումների գնահատության հարցը Մ. Գ. Ներսիսյանի աշխատություններում: Պատմա-բանասիր. հանդես / ՀՀ ԳԱԱ. - 1999. - № 1. - էջ 73-80:
----------------------------------------
Պետրովսկի, Յու.
Ահազանգ, որին չանսաց աշխարհը։ [Մ. Գ. Ներսիսյանի խմբագրությամբ «Հայերի ցեղասպանությունը Օսմանյան կայսրության մեջ» գրքի և Ֆ. Վերֆելի «Մուսա լեռան 40 օրը» վեպի մասին]: Գրական թերթ. - 1983. - 11 նոյեմբ. - № 44։ [Թարգմ.՝ ռուս.]:
----------------------------------------
Պողոսյան, Վ. Ա.
Պատմաբանը, գիտության կազմակերպիչը, քաղաքացին: Պատմա-բանասիր. հանդես / ՀՀ ԳԱԱ. - 1999. - № 1. - էջ 67-72:
----------------------------------------
Սահակյան, Ռ. Գ.
Ակադեմիկոս Մկրտիչ Ներսիսյան - 85: Իրան-Նամե. - 1995. - № 6. - էջ 13:
----------------------------------------
Սահակյան, Ռ. Գ.
Ակադեմիկոս Մկրտիչ Ներսիսյան - 85: Իրան-Նամե. - 1996. - № 1. - էջ 13:
----------------------------------------
Սարգիսով, Ե.
Աշխատություն հայ ժողովրդի ազգային-ազատագրական պայքարի պատմության մասին. - Պարտ. կյանք. - 1955. - № 10. - էջ 52-57: Ներսիսյան Մ. Գ. Հայ ժողովրդի ազատագրական պայքարը թուրքական բռնապետության դեմ 1850-1870 թթ. - Եր.: ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ. - 1955. - 531 էջ. - Գրախոսություն:
ДОП.ТОЧКИ ДОСТУПА:
Մելիքսեթյան Վ.
----------------------------------------
Սարգսյան, Ֆ. Տ.
Հիշատակի խոսք։ [Ակադեմիկոս Մկրտիչ Գեղամի Ներսիսյան]: Պատմա-բանասիր. հանդես / ՀՀ ԳԱԱ. - 1999. - № 1. - էջ 5-6:
----------------------------------------
Սովետական Վրաստան. - 1940. - 23 նոյեմբեր: Ներսիսյան Մ. Նարոդնիկական խմբակներն Անդրկովկասում. - Եր.: Արմֆանի հրատ. - 1940. - 120 էջ. - Գրախոսություն:
----------------------------------------
Ստեփանյան, Ս. Ս.
Անվանի պատմաբանը, հայրենասեր քաղաքացին։ [Ակադեմիկոս Մ. Գ. Ներսիսյանի ծննդյան 85-ամյակի առթիվ]: Հայաստանի կոմունիստ. - 1995. - 15 դեկտ. - № 7. - էջ 3-4:
----------------------------------------
Ստեփանյան, Ս. Ս.
Անվանի պատմաբանը, հայրենասեր քաղաքացին։ [Ակադեմիկոս Մ. Գ. Ներսիսյանի ծննդյան 85-ամյակի առթիվ]: Նպատակ. - 1995. - 16-31 դեկտ. - № 20:
----------------------------------------
Ստեփանյան, Ս. Ս.
Հայկական հարցի և հայերի ցեղասպանության լուսաբանումը Մ. Գ. Ներսիսյանի աշխատություններում: Լրաբեր հաս. գիտ. / ՀՀ ԳԱԱ. - 2001. - № 1. - էջ 61-72:
----------------------------------------
Վաստակաշատ պատմաբանը: [Մ. Գ. Ներսիսյանի ծննդյան 70-ամյակի առթիվ]: Բանբեր Երևանի համալս. Հաս. գիտ. - 1980. - № 3. - էջ 212-214 :
----------------------------------------
Վարդանյան, Ն. Վ.
Մ. Գ. Ներսիսյան։ (Ծննդյան 85-ամյակի և Մովսես Խորենացի մեդալով պարգևատրելու մասին): Պատմա-բանասիր. հանդես / ՀՀ ԳԱԱ. - 1996. - № 1-2. - էջ 265-268:
----------------------------------------
Ցեղասպանությունը մերկացնող գիրք. - Երևան (Սոֆիա). - 1983. - 8 հունվարի: Հայերի ցեղասպանությունը Օսմանյան կայսրության մեջ: Փաստաթղթերի և նյութերի ժողովածու/ Կազմ. Մ. Գ. Ներսիսյան, Ռ. Գ. Սահակյան: Խմբ. Մ. Գ. Ներսիսյան. - Եր. - 1982. - XVI, 685 էջ: [Ռուս. լեզվ.]. - Գրախոսություն:
----------------------------------------
Ցեղասպանությունը մերկացնող գիրք. - Փյունիկ (Թեհրան). - 1983. - 7 փետրվարի. - էջ 13, 16: Հայերի ցեղասպանությունը Օսմանյան կայսրության մեջ: Փաստաթղթերի և նյութերի ժողովածու/ Կազմ. Մ. Գ. Ներսիսյան, Ռ. Գ. Սահակյան: Խմբ. Մ. Գ. Ներսիսյան. - Եր. - 1982. - XVI, 685 էջ: [Ռուս. լեզվ.]. - Գրախոսություն:
----------------------------------------
Аветисян, Г. А.
Декабристы об Армении и Закавказье. - Коммунист (Ереван). - 1986. - 8 июня. - № 138: Нерсисян М. Г. Декабристы об Армении и Закавказье. - Ер.: Изд-во АН АрмССР. - 1985. - 408 с. - Գրախոսություն:
----------------------------------------
Аветисян, Г. А.
Страницы из новой истории. - Коммунист. - 1983. - 26 мая: Нерсисян М. Г. Страницы из новой истории армянского народа. - Ер. - 1982. - 406 с. [На арм. яз.]. – Գրախոսություն:
----------------------------------------
Аветисян, Г. А.
Исторически пройденный путь. - Коммунист. - 1981. - 16 июля: История армянского народа: С древнейших времен до наших дней / М. Г. Нерсисян, Г. Х. Саркисян, Т. Х. Акопян и др. - Ер. - 1980. - 458 с. – Գրախոսություն:
----------------------------------------
Агаян, Ц. П.
Ученый, историк, гражданин [К 60-летию со дня рождения М. Г. Нерсисян]: Коммунист. - 1970. - 10 декабря.
----------------------------------------
Академик М. Г. Нерсисян - исследователь истории армяно-русских отношений и освободительной борьбы армянского народа: (К 70-летию со дня рождения): Реф. сб. / Сост. К. С. Худавердян, Ж. А. Ананян, В. А. Хачатурян; Предисл. Г. А. Галояна: Выдающийся ученый и общественный деятель, с. 4-7. - Ер. - 1980. - 55 с. - (Науч. информ. бюл. Сер. 1. Обществ. науки в АрмССР, № 3 / АН АрмССР, Сектор науч. информации по обществ. наукам).
----------------------------------------
Акопян, Г. С.
Вестник общественных наук / АН АрмССР. - 1984. - № 3. - С. 223-228: Сборник документов и материалов / Ред.: М. Г. Нерсисян; Сост. М. Г. Нерсисян, Р. Г. Саакян. - 2-ое доп. изд. - Ер.: Айастан. - 1983. - XVI, 685 с. - Գրախոսություն:
----------------------------------------
Ананян, Ж.
Вестник общественных наук / АН АрмССР. - 1982. - № 2. - С. 93-95: Нерсисян М. Г. Суворов и русско-армянские отношения в 1770-1780-х годах. - Ер.: Айастан. - 1981. - 178 с. – Գրախոսություն:
----------------------------------------
Арутюнян, П. Т.
Советское востоковедение. - 1956. - № 6. - С. 134-139: Нерсисян М. Г. Освободительная борьба армянского народа против турецкого деспотизма. 1850 - 1870 гг. - Ер. - 1955. - 531 с. [На арм. яз.]. - Գրախոսություն:
----------------------------------------
Барсегян, Х.
Славные страницы жизни. - Коммунист. - 1982. - 3 января: Нерсисян М. Г. А. В. Суворов и русско-армянские отношения в 1770-1780-х годах. - Ер.: Айастан. - 1981. - 180 с. - Գրախոսություն:
ДОП.ТОЧКИ ДОСТУПА:
Хачатурян В.
----------------------------------------
Бархударян, В. Б.
Видный армянский историк М. Г. Нерсисян: [К 70-летию со дня рождения]: История СССР. - 1980. - № 5. - С. 235-236:
ДОП.ТОЧКИ ДОСТУПА:
Восканян В. К.
----------------------------------------
Восканян, В. К.
Вестник общественных наук / АН АрмССР. - 1966. - № 6. - С. 100-105: Нерсисян М. Г. Отечественная война 1812 г. и народы Кавказа. - Ер.: Изд-во АН АрмССР. - 1965. - 416 с. - Գրախոսություն:
----------------------------------------
Восканян, В. К.
Ценное исследование об освободительном движении армянского народа. Изв. / АН АрмССР. Общественные науки. - 1955. - № 7. - С. 93-103: Нерсисян М. Г. Освободительная борьба армянского народа против турецкого деспотизма. 1850-1870 гг. - Ер. - 1955. - 531 с. [На арм. яз.]. - Գրախոսություն:
----------------------------------------
Гарибжанян, Г. Б.
Мкртич Гегамович Нерсисян: (К 70-летию со дня рождения): Вестник общественных наук / АН АрмССР. - 1980. - № 11. - С. 118-122:
ДОП.ТОЧКИ ДОСТУПА:
Худавердян К. С.
----------------------------------------
Корганов, К.
Коммунист. - 1965. - 15 мая: Нерсисян М. Г. Отечественная война 1812 года и народы. Кавказа. - Ер.: Изд-во АН АрмССР. - 1965. - 416 с. - Գրախոսություն:
----------------------------------------
Костанян, А.
Страница истории. - Лит. Армения. - 1967. - № 4. - С. 72-74: Геноцид армян в Османской империи / Сб. документов и материалов/ Сост.: М. Г. Нерсисян, Р. Г. Саакян; Ред.: М. Г. Нерсисян. - Ер.: Изд-во АН АрмССР. - 1966. - 561 с. - Գրախոսություն:
----------------------------------------
Меликсетян, В.
Известия /АН АрмССР. Общественные науки. - 1957. - № 3. - С. 123-126: Из истории русско-армянских отношений. Кн. 1. - Ер. - 1956. - 402 с. - Գրախոսություն:
----------------------------------------
Нерсисян, Мктрич Гегамович.
М. Г. Нерсисян - первый исследователь истории народнических организаций в Закавказье: Ист.-филол. журн. / НАН РА. - 1999. - № 1. - С. 95-100:
----------------------------------------
Орлик, О. В.
История СССР. - 1967. - № 2. - С. 128-129: Нерсисян М. Г. Отечественная война 1812 года и народы Кавказа. - Ер.: Изд-во АН АрмССР. - 1965. - 416 с. - Գրախոսություն:
----------------------------------------
Саркисов, Е. К.
Вопросы истории. - 1957. - № 1. - С. 150-151: Нерсисян М. Г. Освободительная борьба армянского народа против турецкого деспотизма. 1850-1870 гг. - Ер. - 1955. - 531 с. - Գրախոսություն:
ДОП.ТОЧКИ ДОСТУПА:
Меликсетян В. Г.
----------------------------------------
Худавердян, К. С.
М. Г. Нерсисян - первый исследователь истории народнических организаций в Закавказье: Ист.-филол. журн. / НАН РА. - 1999. - № 1. - С. 95-100.
----------------------------------------