Cover Image
փակիր այս գիրքըՀովհաննիսյան Աբգար Ռուբենի (1908-1991)
Դիտել փաստաթուղթըԱԿԱԴԵՄԻԿՈՍ Ա. Ռ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆԻ ԿՅԱՆՔԻ ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԵԹՎԵՐԸ
Դիտել փաստաթուղթըԱԿԱԴԵՄԻԿՈՍ Ա. Ռ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆԻ ԿՅԱՆՔԻ, ԳԻՏԱԿԱՆ, ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԵՎ ԳԻՏԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՌՈՏ ԱԿՆԱՐԿ
Բացիր այս թղթապանակը և դիտիր բովանդակությունըՄԱՏԵՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

«Աբգար Ռուբենի Հովհաննիսյանը առանձնահատուկ կշիռ ու հեղինակություն ունեցող ինքնատիպ անհատականություն էր: Նա հավասարապես խոշոր ու ճանաչված էր ինչպես համաշխարհային, այնպես էլ հայոց պատմության բնագավառներում, երկու ասպարեզներում էլ ծանրակշիռ ներդրում է կատարել, մնայուն գործեր ստեղծել: Նա պատմագիտության, հայոց մտավոր կյանքի 20-րդ դարի երկրորդ կեսի ամենախոշոր դեմքերից էր»:
ՌԱԴԻԿ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ
ՎԼԱԴԻՄԻՐ ԲԱՐԽՈՒԴԱՐՅԱՆ