Cover Image
փակիր այս գիրքըՄալխասյանց Ստեփան Սարգսի (1857-1947)
Դիտել փաստաթուղթըԱԿԱԴԵՄԻԿՈՍ Ս. Ս. ՄԱԼԽԱՍՅԱՆՑԻ ԿՅԱՆՔԻ ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԵԹՎԵՐԸ
Դիտել փաստաթուղթըԱԿԱԴԵՄԻԿՈՍ Ս. Ս. ՄԱԼԽԱՍՅԱՆՑԻ ԿՅԱՆՔԻ, ԳԻՏԱԿԱՆ, ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՌՈՏ ԱԿՆԱՐԿ
Բացիր այս թղթապանակը և դիտիր բովանդակությունըՄԱՏԵՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

«Յուր բազմաթիվ թարգմանություններով, գրախոսականներով, պատմա-բանասիրական ու լեզվաբանական հետազոտություններով և բառարանագրական աշխատանքով Ստ.Մալխասյանցն իր երկարամյա կյանքի ընթացքում գիտնականի անխոնջ գործունեությամբ մեծ ծառայություն է մատուցել հայ մշակույթին ու գիտությանը և մեծարժեք ժառանգություն թողել սերունդներին»։

Էդ. Աղայան