Cover Image
փակիր այս գիրքըՄնջոյան Արմենակ Լևոնի (1904-1970)
Դիտել փաստաթուղթըԱԿԱԴԵՄԻԿՈՍ Ա. Լ. ՄՆՋՈՅԱՆԻ ԿՅԱՆՔԻ ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԵԹՎԵՐԸ
Դիտել փաստաթուղթըԱԿԱԴԵՄԻԿՈՍ Ա. Լ. ՄՆՋՈՅԱՆԻ ԿՅԱՆՔԻ, ԳԻՏԱՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՌՈՏ ԱԿՆԱՐԿ
Բացիր այս թղթապանակը և դիտիր բովանդակությունըՄԱՏԵՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

«Академик АН Армянской ССР Арменак Левонович Мнджоян принадлежит к числу крупных, талантливых ученых-организаторов науки, которые неутомимой энергией, силой природного дарования, научной интуиции и организаторского мастерства закладывают основу целого научного направления»:


Н. А. Бабиян