Cover Image
փակիր այս գիրքըԴավթյան Միսակ Արշամի (1934-2018)
Դիտել փաստաթուղթըՄ. Ա. ԴԱՎԹՅԱՆԻ ԿՅԱՆՔԻ ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԵԹՎԵՐԸ
Դիտել փաստաթուղթըՄ. Ա. ԴԱՎԹՅԱՆԻ ԳԻՏԱԿԱՆ, ԳԻՏԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՌՈՏ ԱԿՆԱՐԿ
Բացիր այս թղթապանակը և դիտիր բովանդակությունըՄԱՏԵՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Տե՛ս նաև՝
«Մ. Դավթյանը լայն ճանաչում ունեցող կենսաքիմիկոս է: Նրա հետազոտությունները նվիրված են ազոտ պարունակող միացությունների, հատկապես ամինաթթուների փոխանակության և համապատասխան ֆերմենտների ակտիվության կարգավորման հիմնահարցերին: Մ. Դավթյանի գիտական էրուդիցիան, նվիրվածությունը գիտությանը, մարդկային բարյացակամությունը բերեցին նրան բարձր հեղինակություն, սեր և հարգանք»:

Երևանի պետական համալսարան, կենսաբանության ֆակուլտետ