Cover Image
փակիր այս գիրքըԿասյան Մարտին Վահանի (1905-1995)
Դիտել փաստաթուղթըԱԿԱԴԵՄԻԿՈՍ Մ. Վ. ԿԱՍՅԱՆԻ ԿՅԱՆՔԻ ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԵԹՎԵՐԸ
Դիտել փաստաթուղթըԱԿԱԴԵՄԻԿՈՍ Մ. Վ. ԿԱՍՅԱՆԻ ԿՅԱՆՔԻ ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՌՈՏ ԱԿՆԱՐԿ
Բացիր այս թղթապանակը և դիտիր բովանդակությունըՄԱՏԵՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

“Многогранная кипучая деятельность в промышленности, неутомимый ученый поиск, непосредственное руководство обширным фронтом науки и техники, напряжённая борьба за технический пргресс в машиностроении – вот важнейшие вехи жизненого пути академика Академии наук Армянской ССР, заслуженного деятеля науки и техники республики, лауреата Государственной премии Армении, доктора технических наук, профессора, почетного машиностроителя СССР – М.В. КАСЬЯНА”.
Р. В. Арутюнян