Cover Image
փակիր այս գիրքըՂազարյան Ռաֆայել Ավետիսի (1924-2007)
Դիտել փաստաթուղթըՌ. Ա. ՂԱԶԱՐՅԱՆԻ ԿՅԱՆՔԻ ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԵԹՎԵՐԸ
Դիտել փաստաթուղթըՌ. Ա. ՂԱԶԱՐՅԱՆԻ ԳԻՏԱԿԱՆ, ԳԻՏԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՌՈՏ ԱԿՆԱՐԿ
Բացիր այս թղթապանակը և դիտիր բովանդակությունըՄԱՏԵՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Տե՛ս նաև՝

«Рафаэль Аветисович Казарян хорошо известен не только как специалист по квантовой электронике, где ему пренадлежат работы по синхронизации, селекции мод и модуляции лазер ного излучения, но и как автор и руководитель широкого цикла экспериментальных исследований по распространению лазер ного излучения в атмосфере. Эти работы и их высокий научный уровень нам хорошо известны, так как многие из них проводи лись в тесном контакте с Институтом физики атмосферы АН СССР»:

А. М. Обухов
В. И. Татарский