Cover Image
փակիր այս գիրքըՂազարյան Վահան Հովսեփի (1918-2002)
Դիտել փաստաթուղթըՎ. Հ. ՂԱԶԱՐՅԱՆԻ ԿՅԱՆՔԻ ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԵԹՎԵՐԸ
Դիտել փաստաթուղթըՎ. Հ. ՂԱԶԱՐՅԱՆԻ ԳԻՏԱԿԱՆ, ԳԻՏԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՌՈՏ ԱԿՆԱՐԿ
Բացիր այս թղթապանակը և դիտիր բովանդակությունըՄԱՏԵՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Տե՛ս նաև՝

«Академик Ваган Осипович Казарян отличался человеколюбием и требовательностью к себе и окружающим, добротой и способностью быть учителем и воспитателем, обладая высокими человеческими и моральными качествами»:

В. А. Давтян