Cover Image
փակիր այս գիրքըՋրբաշյան Մխիթար Մկրտչի (1918-1994)
Դիտել փաստաթուղթըԱԿԱԴԵՄԻԿՈՍ Մ. Մ. ՋՐԲԱՇՅԱՆԻ ԿՅԱՆՔԻ ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԵԹՎԵՐԸ
Դիտել փաստաթուղթըԱԿԱԴԵՄԻԿՈՍ Մ. Մ. ՋՐԲԱՇՅԱՆԻ ԳԻՏԱԿԱՆ, ԳԻՏԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՌՈՏ ԱԿՆԱՐԿ
Բացիր այս թղթապանակը և դիտիր բովանդակությունըՄԱՏԵՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Տե՛ս նաև՝
«Մխիթար Ջրբաշյանի գիտական հետազոտությունների շրջանակը ընդարձակ է և մտահղացումներով հագեցած։ Նա մեծարժեք հիմնարար արդյունքներ է ստացել ֆունկցիաների տեսության կարևորագույն ասպարեզում, իսկ ֆակտորիզացիայի տեսության՝ Ջրբաշյանի հետազոտությունները բնութագրվել են որպես հիմնարար ներդրում անալիտիկ ֆունկցիաների դասական տեսության մեջ»։

Վ. Ս. ԶԱՔԱՐՅԱՆ, Ն. ՈՒ.ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ