Cover Image
փակիր այս գիրքըՀարությունյան Նագուշ Խաչատուրի (1912-1993)
Դիտել փաստաթուղթըՆ. Խ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆԻ ԿՅԱՆՔԻ ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԵԹՎԵՐԸ
Դիտել փաստաթուղթըՆ. Խ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՅԱՆԻ ԳԻՏԱԿԱՆ, ԳԻՏԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՌՈՏ ԱԿՆԱՐԿ
Բացիր այս թղթապանակը և դիտիր բովանդակությունըՄԱՏԵՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Տե՛ս նաև՝

«Труды Н. Х. Арутюняна раз и навсегда вошли в сокровищницу мировой науки по механике. Образ выдающегося и заслуженного учёного, интеллигентного и честного гражданина всегда будет воодушевлять многих представителей научной общественности на новые научные свершения»:


Президиум НАН РА