Cover Image
փակիր այս գիրքըՄուրադյան Ռուդոլֆ Մուրադի (1936-)
Դիտել փաստաթուղթըՌ. Մ. ՄՈՒՐԱԴՅԱՆԻ ԿՅԱՆՔԻ ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԵԹՎԵՐԸ
Դիտել փաստաթուղթըՌ. Մ. ՄՈՒՐԱԴՅԱՆԻ ԳԻՏԱԿԱՆ, ԳԻՏԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՌՈՏ ԱԿՆԱՐԿ
Բացիր այս թղթապանակը և դիտիր բովանդակությունըՄԱՏԵՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

«Р.М.Мурадян является автором многих выдаю щихся трудов по физике высоких энергий и теории элементарных частиц.Трижды он удостаи вался первой премии Объединенного института ядерных исследований (1973,1975,1984 гг.). Его работы давно получили широкое международ ное признание... ».


Академик Н.Н. Боголюбов
«Р.М. Мурадян внес крупный вклад в развитие современной адронной физики, в особенности в установление свойств масштабной инвариант ности электромагнитных, слабых и сильных взаимодействий. Его монография “Автомодель ность в инклюзивных реакциях” уже многие годы является настольной книгой экспериментаторов в ОИЯИ и в других научных центрах.».


В.П. Джелепов
Член-корр. АН СССР
«…Стиль его мышления отличается оригинальнос тью и глубиной, что позволяет формулировать новые и, как правило, совершенно неожиданные идеи, имеющие далеко идущие последствия. ».


Д.В.Ширков
Член-корр. АН СССР