Cover Image
փակիր այս գիրքըԱլեքսանդրյան Կարեն Վռամի (1934-2004)
Դիտել փաստաթուղթըԿ. Վ. ԱԼԵՔՍԱՆԴՐՅԱՆԻ ԿՅԱՆՔԻ ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԵԹՎԵՐԸ
Դիտել փաստաթուղթըԿ. Վ. ԱԼԵՔՍԱՆԴՐՅԱՆԻ ԳԻՏԱԿԱՆ, ԳԻՏԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՌՈՏ ԱԿՆԱՐԿ
Բացիր այս թղթապանակը և դիտիր բովանդակությունըՄԱՏԵՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

“Доктор технических наук, профессор Карен Врамович Александрян является крупным ученым и основоположником школы исследователей Армении в области сельскохозяйственного машиностроения и механизации горного земледелия, разработки машин и технологических средств для предотвращеня эрозий почв, освоения каменистых и засоленных земель”.


Президиум НАН РА