Cover Image
փակիր այս գիրքըՂարիբջանյան Գևորգ Բագրատի (1920-1999)
Դիտել փաստաթուղթըԳ. Բ. ՂԱՐԻԲՋԱՆՅԱՆԻ ԿՅԱՆՔԻ ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԵԹՎԵՐԸ
Դիտել փաստաթուղթըԳ. Բ. ՂԱՐԻԲՋԱՆՅԱՆԻ ԳԻՏԱԿԱՆ, ԳԻՏԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՌՈՏ ԱԿՆԱՐԿ
Բացիր այս թղթապանակը և դիտիր բովանդակությունըՄԱՏԵՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Տե՛ս նաև՝

«Գևորգ Ղարիբջանյանը հայրենական պատմագիտության ականավոր ներկայացուցիչներից է: Մեծ է նրա գիտական վաստակը հայ ժողովրդի նոր և նորագույն շրջանների պատմության և մշակույթի, Հայկական հարցի, Հայոց ցեղասպանության և հայ-ռուսական հարաբերությունների կարևոր հիմնախնդիրների բացահայտման և ուսումնասիրման ասպարեզներում»:

Հ. Ա. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ