Cover Image
փակիր այս գիրքըԲրուտյան Գեորգ Աբելի (1926-2015)
Դիտել փաստաթուղթըԳ. Ա. ԲՐՈՒՏՅԱՆԻ ԿՅԱՆՔԻ ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԵԹՎԵՐԸ
Դիտել փաստաթուղթըԳ. Ա. ԲՐՈՒՏՅԱՆԻ ԳԻՏԱԿԱՆ, ԳԻՏԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՌՈՏ ԱԿՆԱՐԿ
Բացիր այս թղթապանակը և դիտիր բովանդակությունըՄԱՏԵՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Տե՛ս նաև՝

«Գեորգ Բրուտյանը խորքայնորեն է ուսումնասիրում աշխարհի ամբողջականությունը տրամաբանության և իմացաբանության տեսանկյունից, և նրա տրամաբանական եզրակացությունները համոզիչ են ու ճշգրիտ: Փիլիսոփայական գիտության մեջ Գ. Բրուտյանը կանգնած է մի շարք գիտական դպրոցների և ուղղությունների ակունքներում: Նա «Փոխակերպական տրամաբանություն» ուղղության հիմնադիրն է։ Հիմնել է Փաստարկման երևանյան դպրոցը, մշակել թարգմանչական արվեստի տրամաբանական հիմունքները»։


Ա.Պ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ