Cover Image
փակիր այս գիրքըԱբեղյան Մանուկ Խաչատուրի (1865-1944)
Դիտել փաստաթուղթըԱԿԱԴԵՄԻԿՈՍ Մ. Խ. ԱԲԵՂՅԱՆԻ ԿՅԱՆՔԻ ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԵԹՎԵՐԸ
Դիտել փաստաթուղթըԱԿԱԴԵՄԻԿՈՍ Մ. Խ. ԱԲԵՂՅԱՆԻ ԿՅԱՆՔԻ ԵՎ ԳԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՌՈՏ ԱԿՆԱՐԿ
Բացիր այս թղթապանակը և դիտիր բովանդակությունըՄԱՏԵՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Տե՛ս նաև՝

«… Իր բազմակողմանի զարգացումով, իր խորաթափանց, քննական մտքով, տրամաբանական դատողությունների հզոր ուժով ու գիտնականի բազմաբեղուն աշխատասիրությամբ` Մանուկ Աբեղյանը արևելահայ բանասիրության բացառիկ դեմքերից մեկն է։ Ուսումնասիրությունների նյութ դարձնելով հայ հին ու միջին դարերի մատենագիտությունը, հայոց լեզուն՝ նա ստեղծել է այնպիսի աշխատություններ, որոնք հայագիտության մեջ ունեն և միշտ էլ կունենան իրենց պատվավոր տեղը»:


Արամ Ղանալանյան