Cover Image
փակիր այս գիրքըՄատինյան Սերգեյ Հայկի (1931-2017)
Դիտել փաստաթուղթըՍ. Հ. ՄԱՏԻՆՅԱՆԻ ԿՅԱՆՔԻ ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԵԹՎԵՐԸ
Դիտել փաստաթուղթըՍ. Հ. ՄԱՏԻՆՅԱՆԻ ԳԻՏԱԿԱՆ, ԳԻՏԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՌՈՏ ԱԿՆԱՐԿ
Բացիր այս թղթապանակը և դիտիր բովանդակությունըՄԱՏԵՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

«С.Г. Матинян хорошо известен в СССР и за рубежом как выдающийся ученый, ведущ ий работу по широкому профилю проблем теоретической физики: теории элементар ных частиц, теории сверхтекучести и астро физике... Его работы по теории полей Янга- Миллса мне особенно близки. Они сразу при влекли внимание специалистов в СССР и мно гих странах в особенности в институте Нильса Бора в Копенгагене. Я считаю, что они представ ляют одно из наиболее перспективных направле ний в непертурбационной теории калибровоч ных полей и войдут как составная часть в буду щую теорию удержания кварков... ».


Л.Д. Фаддеев