Cover Image
փակիր այս գիրքըՋահուկյան Գևորգ Բեգլարի (1920-2005)
Դիտել փաստաթուղթըԱԿԱԴԵՄԻԿՈՍ Գ.Բ.ՋԱՀՈՒԿՅԱՆԻ ԿՅԱՆՔԻ ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԵԹՎԵՐԸ
Դիտել փաստաթուղթըԱԿԱԴԵՄԻԿՈՍ Գ. Բ. ՋԱՀՈՒԿՅԱՆԻ ԳԻՏԱԿԱՆ, ԳԻՏԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՌՈՏ ԱԿՆԱՐԿ
Բացիր այս թղթապանակը և դիտիր բովանդակությունըՄԱՏԵՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

«Գևորգ Ջահուկյանն այն հազվագյուտ մտավորականներից է, որ իր բնատուր տաղանդի, սկզբունքայնության, անաչառության շնորհիվ գիտական բեղմնավոր աշխատանքը հաջողությամբ զուգակցում է մանկավարժական, վարչական և հասարակական գործունեության հետ։ Օգտագործելով դասական լեզվաբանության և ժամանակակից լեզվի գիտական նվաճումները՝ տարիների ընթացքում նա ստեղծել է իր՝ ջահուկյանական դպրոցը՝ լեզվաբանական իր համընդհանուր կաղապարը փայլուն կերպով ներդնելով իր մեծարժեք աշխատություններում»:

Ա. Սուքիասյան