Cover Image
փակիր այս գիրքըԵրեմյան Սուրեն Տիգրան (1908-1991)
Դիտել փաստաթուղթըԱԿԱԴԵՄԻԿՈՍ Ս.Տ. ԵՐԵՄՅԱՆԻ ԿՅԱՆՔԻ ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԵԹՎԵՐԸ
Դիտել փաստաթուղթըԱԿԱԴԵՄԻԿՈՍ Ս.Տ. ԵՐԵՄՅԱՆԻ ԿՅԱՆՔԻ, ԳԻՏԱԿԱՆ, ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՌՈՏ ԱԿՆԱՐԿ
Բացիր այս թղթապանակը և դիտիր բովանդակությունըՄԱՏԵՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

«Հայագիտական փայլուն կրթությունը, հին ու նոր վրացերենի հիմնավոր իմացությունը, կովկասագիտական խոր գիտելիքներն այն ամուր հիմքը հանդիսացան, որը հնարավորություն տվեց Ս.Երեմայանին ծանրակշիռ ներդրում կատարել սովետահայ պատմագրության,հին ու միջին դարերի պատմության պրոբլեմների գիտական մշակման գործում»:


Գ. Սարգսյան, Վ. Բարխուդարյան