Cover Image
փակիր այս գիրքըԽաչիկյան Էդուարդ Երեմի (1928-2018)
Դիտել փաստաթուղթըԷ. Ե. ԽԱՉԻԿՅԱՆԻ ԿՅԱՆՔԻ ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԵԹՎԵՐԸ
Դիտել փաստաթուղթըԱ. Ա. ԹԱԼԱԼՅԱՆԻ ԳԻՏԱԿԱՆ, ԳԻՏԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՌՈՏ ԱԿՆԱՐԿ
Բացիր այս թղթապանակը և դիտիր բովանդակությունըՄԱՏԵՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

«Է.Ե. Խաչիկյանի հետազոտությունները լուրջ ներդրում են գալակտիկաների միջուկների ուսումնասիրության խնդրում։ Հատկապես արժեքավոր են նրա ուսումնասիրությունները սեյֆերտյան գալակտիկաների դասակարգման ու ֆիզիկայի բնագավառում ».


ՀՀ ԳԱԱ նախագահություն