Cover Image
փակիր այս գիրքըԿոստանյան Կոստան Արտավազդի (1926-2007)
Դիտել փաստաթուղթըԿ. Ա. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆԻ ԿՅԱՆՔԻ ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԵԹՎԵՐԸ
Դիտել փաստաթուղթըԿ. Ա. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆԻ ԳԻՏԱԿԱՆ, ԳԻՏԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՌՈՏ ԱԿՆԱՐԿ
Բացիր այս թղթապանակը և դիտիր բովանդակությունըՄԱՏԵՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

«Академик НАН РА, доктор технических наук, профессор Костан Артаваздович Костанян видный специалист в области химии и технологии стекла. Разработка и внедрение К. А. Костаняном гарнисажных печей косвенного обогрева, являются своеобразным решением проблемы непрерывной варки легкоплавкого стекла для стеклоцементов, не имеющие аналога в мировой практике стекловарения. Характерные черты его деятельности - практическая целеустремленность и постоянное стремление к новым научно-техническим решениям, способствовали процветанию мировой науки»։


Президиум НАН Республики Армении