Cover Image
close this bookԱբեղյան Մանուկ Խաչատուրի (1865-1944)
View the documentԱԿԱԴԵՄԻԿՈՍ Մ. Խ. ԱԲԵՂՅԱՆԻ ԿՅԱՆՔԻ ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԵԹՎԵՐԸ
View the documentԱԿԱԴԵՄԻԿՈՍ Մ. Խ. ԱԲԵՂՅԱՆԻ ԿՅԱՆՔԻ ԵՎ ԳԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՌՈՏ ԱԿՆԱՐԿ
close this folderՄԱՏԵՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
View the documentՄ. Խ. Աբեղյանի աշխատությունների մատենագիտություն
View the documentԳրականություն Մ. Խ. Աբեղյանի կյանքի և գործունեության մասին

Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Երասխ: [Բանաստեղծություն]: Աղբյուր. - 1886. - № 7. - էջ 255-257:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Մեռոն-օրհնենք: [Բանաստեղծություն]: Աղբյուր. - 1886. - № 5-6. - էջ 198-199:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Ոսկեմայր-Տիրամայր: [Բանաստեղծություն]: Արարատ. - 1886. - № 12. - էջ 539-540:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Հայնե Հ. Լեռներգ: [Բանաստեղծություն]: Աղբյուր. - 1886. - № 8-9. - էջ 284-287. – Թարգմանություն:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Շիլլեր Ֆ. Ալպյան որսորդ: [Բանաստեղծություն]: Աղբյուր. - 1886. - № 11. - էջ 400-401. – Թարգմանություն:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Գայլ Վահան: (Պատմական վիպակ): Նոր-դար. - 1888. - 20/IX, № 153. - էջ 1-2; 21/IX, № 154. - էջ 1-2; 23/IX. - № 156. - էջ 1-2; 24/IX. - № 157. - էջ 1-2; 27/IX. - № 158. - էջ 1-2; 30/IX. - № 159. - էջ 1-2; 6/X. - № 163. - էջ1-2; 7/X. - № 164. - էջ 1-3; 8/X. - № 165. - էջ 2; 11/X. - № 166. - էջ 1; 12/X. - № 167. - էջ 1-2; 13/X. - № 168. - էջ 1-2; 14/X. - № 169. - էջ 1-2; 18/X. - № 171. - էջ 2:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Նմուշներ: Շուշի: տպ. Հայոց հոգևոր տեսչության. - 1888. - 108 էջ:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Ազգային վեպ : ("Սասունցի Դավիթ" կամ "Մհերի դուռ" - Կ.Պոլիս, 1874 և "Դավիթ և Մհեր". - Շուշի, 1889, ժողովրդական պատումներն իբրև կես-պատմական և կես դյուցազնական հին վեպ): Մուրճ. - 1889. - № 10. - էջ 1592-1608; № 11. - էջ 1738-1761:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Դավիթ և Մհեր: Ժողովրդական դյուցազնական վեպ : [Չափածո պատումի]: Շուշի: Տպ. Մ. Հակոբյանցի. - 1889. - 61 էջ:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Նոր-Դար. - 1889. - 12/X. - № 169. - էջ 3; 13/X. - № 170. - էջ-3: [Ստորագր. Վարսամ]: Ատրպետյան Ս. Խև Կարապետ: Վեպ հայ կաթոլիկների կյանքից: (Արտատպված "Մուրճ" ամսագրից). – Գրախոսություն:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Նոր-Դար. - 1889. - 22/XII. - № 213. - էջ 2: [Ստորագր Վարսամ]: Թամար: (Պատկեր): Թարգմ. Մելքոն Պապյան-Դանագյոզ: Թիֆլիս.- - 1889. – Գրախոսություն:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Նոր-Դար. - 1889. - 8/XII. - № 203. - էջ 2-3; 9/XII. - № 204. - էջ 2-3: [Ստորագր. Վարսամ]: Լեո. Կորածներ: [Վեպ] - Թիֆլիս. - 1889: (Արտատպված "Մուրճ" ամսագրից). – Գրախոսություն:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Նոր-Դար. - 1889. - 24/XI. - № 196. - էջ 2; 25/XI. - № 197. - էջ 2-3; 28/XI. - № 198. - էջ 2-3: [Ստորագր Վարսամ]: Լոկուվե Է. Բարոյապոսություն զկանանց։ Թարգմ.` Շ. Մելիք-Ազարյանց. - Կ. Պոլիս. - 1889. – Գրախոսություն:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Նոր-Դար. - 1889. - 24/X. - № 176. - էջ 2-3: [Ստորագր. Վարսամ]: Հախումյան Ս.Մանիկ: (Ժամանակակից վեպ): Շուշի. - 1889. – Գրախոսություն:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Նոր-Դար. - 1889. - 14/XII. - № 207. - էջ 2-3; 15/XII. - № 208. - էջ 2-3: [Ստորագր. Վարսամ]: Հանդես գրականական և պատմական: Գիրք 1 և 2: Մոսկվա. - 1888-1889. – Գրախոսություն:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Նոր-Դար. - 1889. - 3/XI. - № 183. - էջ 2-3: [Ստորագր. Վարսամ]: Մարաղյան Հ. Քանդած օջախ : (Անցյալից մի հիշողություն): Ախալցխա. - 1889. – Գրախոսություն:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Նոր-Դար. - 1889. - 20/XII. - № 211. - էջ 2-3: [Ստորագր. Վարսամ]: Սյուլյուկ. Սատանայի օջիլ: (Պատկեր Նախիջևանի բարբառով): Հանդես գրակ. և պատմ. - գիրք 2. - 1889. - էջ 33-54. – Գրախոսություն:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Ազգային վեպ : ("Սասունցի Դավիթ" կամ "Մհերի դուռ" - Կ.Պոլիս, 1874 և "Դավիթ և Մհեր". - Շուշի, 1889, ժողովրդական պատումներն իբրև կես-պատմական և կես դյուցազնական հին վեպ): Մուրճ. - 1890. - № 1. - էջ 38-49; № 2. - էջ 220-236:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Գրաբարի երկբարբառներ և Ու թե՞ ւ, թե՞ Վ: Նոր-Դար. - 1890. - 28/XI. - № 187. - էջ 1-2; 29/XI. - № 188. - էջ 1-3; 30/XI. - № 189. - էջ 1-2; 1/XII. - № 190. - էջ1-2; 4/XII. - №191. - էջ 2-3; 6/XII. - № 193. - էջ 2-3; 7/XII - № 194. - էջ 1-3; 11/XII. - № 196. - էջ 1-2; 12/XII. - № 197. - էջ 2-3:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Ժողովրդական լեզվի շեշտադրությունը: (Արևելյան ճյուղի բարբառների մեջ): Նոր-Դար. - 1890. - 20/IX. - № 141. - էջ 1-2; 22/IX. - № 142. - էջ 1-2; 25/IX. - № 143. - էջ 1-2; 26/IX. - № 144. - էջ 1-2; 27/IX. - № 145. - էջ 1-2:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Մի՞թե իրավացի չէ: [Ուսուցիչներ ընտրելու հարցի շուրջ]: Նոր-Դար. - 1890. - 20/I. - № 8. - էջ 2-3: [Ստորագր. Մ.Խ.]:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Նոր-Դար. - 1890. - 9/I. - № 3. - էջ 2-3: [Ստորագր. Վարսամ]: Արևելյան վիպաշխարհ Ա. Ռուստեմ և Զոհրաբ: Թարգմ. գերմ. Փ. Վարդանյան: Թիֆլիս. - 1889. – Գրախոսություն:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Նոր-Դար. - 1890. - 6/IV. - № 38. - էջ 2-3: [Ստորագր. Վարսամ]: Ե.Մ. Փավստոս Բյուզանդ: Վիեննա. - 1890. – Գրախոսություն:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Նոր-Դար. - 1890. - 20/IV. - № 46. - էջ 2-3: Զեփյուռ (Վահան Մալեզյան). Մրմունջք: (Պատանեկական խոհեր): Կ. Պոլիս - 1890. – Գրախոսություն:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Նոր-Դար. - 1890, 11/XII. - № 196. - էջ 2-3; 12/XII. - № 197. - էջ 2-3: Թումանյան Հովհ. Բանաստեղծություններ: Մ. - 1890. – Գրախոսություն:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Նոր-Դար. - 1890. - 25/XII - № 206. - էջ 2-3: [Ստորագր. Վարսամ]: Լեռենց. Բանաստեղծություններ: ՍՊբ. - 1890. – Գրախոսություն:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Նոր-Դար. - 1890. - 20/IV. - № 46. - էջ 2-3: Խայաթի (Սուքիաս Զահրիյան). Անձայն կիթառ: (Ժամանակակից երգեր): - Աղեք-պոլ, 1889. – Գրախոսություն:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Նոր-Դար. - 1890. - 25/I. - № 10. - էջ 2, 27/I. - № 11. - էջ 3, 30/I. - № 12. - էջ 2-3, 1/II. - № 13. - էջ 2-3; 3/II. - № 14. - էջ 2-3: [Ստորագր. Վարսամ]: Մովսես Խորենացի. Պատմություն Հայոց: Թարգմ. գրաբարից Խորեն ծ.վ. Ստեփանե: ՍՊբ. - 1889. – Գրախոսություն:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Նոր-Դար. - 1890. - 8/VI. - № 75. - էջ 1-2. - 9/VI. - № 76. - էջ 1-2. - 12/I. - № 77. - էջ 3. - 13/VI. - № 78. - էջ 2-3. - 14/VI. - № 79. - էջ 2: [Ստորագր. Վարսամ]: "Մուրճ" քաղաքական, հասարակական, գրական ամսագիր: Թիֆլիս. - 1889. - № 1-12; 1890. - № 1-4. – Գրախոսություն:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Նոր-Դար. - 1890. - 10/IV. - № 40. - էջ 3: [Ստորագր. Վարսամ]: Շիլլեր Վ. Ավազակներ: (Ողբերգություն): Գերմ. թարգմ.` Փ. Վարդանյան։ Թիֆլիս. - 1890. – Գրախոսություն:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Նոր-Դար. - 1890. - 20/V. - № 46. - էջ 2-3: [Ստորագր. Վարսամ]: Սաֆի-Սատիր (Արտակ Տ. Սարգսյան-Պարզյանց). Բողբոջ: (Բանաստեղծություններ): 1-ին գրքույկ: Երևան. - 1890. – Գրախոսություն:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Նոր-Դար. - 1890. - 23/V. - № 64. - էջ 3-4; 24/V. - № 65. - էջ 2-3: [Ստորագր Վարսամ]: Րաֆֆի. Հայ կինը և հայ երիտասարդությունը: Թիֆլիս. - 1890. – Գրախոսություն:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Ուղղագրական նկատողություններ: Նոր-Դար. - 1890. - 5/X. - № 151. - էջ 1-2; 9/X. - № 153. - էջ 3; 10/X. - № 154. - էջ 2, 11/X. - № 155. -էջ 2:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Ուղղագրական նկատողություններ: (Օտարազգի բառերի ուղղագրությունը): Նոր-Դար. - 1890. - 23/X. - № 161. - էջ 2-3; 24/X. - № 162. - էջ 2-3; 26/X. - № 164. - էջ 2-3; 30/X. - № 166. - էջ 3-4; 1X/I. - № 168. - էջ 3; 2/XI. - № 169. - էջ 3:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Ուր՞ են մեր կանայքը: [Կանանց ազատագրության հարցի շուրջ]: Նոր-Դար. - 1890. - 17/III. - № 29. - էջ 3: [Ստորագր. Գիսավոր]:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Աշուղների մասին: Նոր-Դար. - 1891. - 19/VI. - № 102. - էջ 3; 20/VI. - № 103. - էջ 2-3: [Ստորագր. Գիսավոր]:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Առաջ իմացիր-հետո խոսիր: [Գր. Արծրունու դեմ` կաթողիկոսական ընտրությունների առթիվ]: Նոր-Դար. - 1891. - 27/ VII. - № 120. - էջ 1-2: Անստորագիր:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Ավազակությունները Կովկասում: [Առաջնորդող]: Նոր-Դար. - 1891. - 6/VIII. - № 123. - էջ 1: Անստորագիր:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Ավելի լավ է պանդխտել, քան գաղթել: [Առաջնորդող]: Նոր-Դար. - 1891. - 26/ VIII. - № 131. - էջ 1-2: Անստորագիր:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Գործին չծառայող գործիչներ:[Առաջնորդող]: Նոր-Դար. - 1891. - 31/ VIII. - № 133,. - էջ 1: Անստորագիր:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Դարձյալ մտրակողների մասին:[Առաջնորդող]: Նոր-Դար. - 1891. - 16/ XI. - № 165. - էջ 1-2: Անստորագիր:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Երամական երիտասարդներ: [Առաջնորդող]: Նոր-Դար. - 1891. - 15/ VIII. - № 127. - էջ 1: Անստորագիր:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Լրագրական կուսակցություններ:[Առաջնորդող]: Նոր-Դար. - 1891. - 26/ IX. - № 143. - էջ 1-2; 28/ IX. - № 144. - էջ 1: Անստորագիր:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Կուսակցական և զանգահար գործիչներ: [Առաջնորդող]: Նոր-Դար. - 1891. - 7/ IX. - № 136. - էջ 1: Անստորագիր:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Հայոց բեմը և մեր թարգմանական պիեսները: [Առաջնորդող]: Նոր-Դար. - 1891. - 12/ XI. - № 163. - էջ 1: Անստորագիր:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Հայոց դերասանական խմբի այսօրվա ներկայացման առթիվ: [Առաջնորդող]: Նոր-Դար, 1891, 5/IX, № 135, էջ 1-2: Անստորագիր:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Հայոց թատրոնը: Նոր-Դար. - 1891. - 7/IX. - № 136. - էջ 3; 4/IX. - № 139. - էջ 1-2; 21/IX. - № 141. - էջ 2; 24/IX. - № 142. - էջ 1; 5/X. - № 147. - էջ 1-2; 12/X. - № 150. - էջ 2; 26/X. - № 156. - էջ 2-3; 7/X. - № 161. - էջ 1-2; 9/I. - № 162. - էջ 2; 16/X. - № 165. - էջ 3: [Ստորագր. Z]: [Նոր-Դոսի հետ համատեղ]:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Հայոց լեզվի ուսումը: (Առաջնորդող): Նոր-Դար. - 1891. - 3/VIII. - № 122. - էջ 1-2: [Անստորագիր]:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Հասարակաց կարծիքը մեզանում: [Առաջնորդող]: Նոր-Դար. - 1891. - 17/ III. - № 128. - էջ 1: Անստորագիր:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Մամուլի ձայնը: Նոր-Դար. - 1891. - 8/ II. - № 20. - էջ 3: Ստորագր. Ա. Մ.:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Մամուլի շուրջը: Նոր-Դար. - 1891. - 25/ VII. - № 119. - էջ 3; 27/VII. - № 120. - էջ 3; 13/VIII. - № 126. - էջ 2-3; 22/III. - № 129. - էջ 1-2; 15/X. - № 151. - էջ 1-2: [Ստորագր. Գիսավոր]:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Մեր պարբերական մամուլի դրությունից: Նոր-Դար. - 1891. - 19/IX. - № 140. - էջ 1; 21/IX. - № 141. - էջ 1; 3/X. - № 146. - էջ 1: Անստորագիր:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Մի պակասություն: [Հայոց լեզվի մասին: Առաջնորդող]: Նոր-Դար. - 1891. - 12/IX. - № 138. - էջ 1: [Անստորագիր]:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Մտրակողները: [Առաջնորդող]: Նոր-Դար. - 1891. - 14/XI. - № 164. - էջ է: Անստորագիր:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Նոր-Դար. - 1891. - 11/VII. - № 113. - էջ 2-3; 16/VII. - № 115. - էջ 2-3; 20/VII. - № 117. - էջ 3: [Ստորագր. Վարսամ]: Բալուղյան Ջ. Բանաստեղծություններ: Մ. - 1891. – Գրախոսություն:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Նոր-Դար. - 1891. - 22/X. - № 154. - էջ 1-2: [Ստորագր. Վարսամ]: Լեո. Վերջին վերքեր: (Ղարաբաղի անցյալից): Մաս 1: Թիֆլիս. – 1891. – Գրախոսություն:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Նոր-Դար. - 1891. - 21/VI. - № 104. - էջ 3; 22/VI. - № 105. - էջ 2-3; 25/VI. - № 106, էջ 2-3; 29/VI. - № 108. - էջ 2-3; 2/VII. - № 109. - էջ 2; 4/VII - № 110. - էջ 3: [Ստորագր. Վարսամ]: Ծատուրյան Ալ. Բանաստեղծություններ: Մ. - 1891. – Գրախոսություն:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Նոր-Դար. - 1891. - 1/X. - № 145. - էջ 1-2: [Ստորագր. Վարսամ]: Ղարագյոզյանց Հ. Կնոջ կոչումը և դրությունը հասարակության մեջ: Թիֆլիս. - 1891. – Գրախոսություն:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Նոր-Դար. - 1891. - 29/ VIII. - № 132. - էջ 2; 31/VIII. - № 133. - էջ 3; 5/IX. - № 135. - էջ 3: [Ստորագր. Վարսամ]: Յաղուբյան Կ. Հայերեն-ռուսերեն բառարան: Թիֆլիս. – 1891. – Գրախոսություն:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Նոր-Դար. - 1891. - 10/IX. - № 137. - էջ 1-2: [Ստորագր. Վարսամ]: Նավասարդյանց Տ. Հայ ժողովրդական հեքիաթներ: Ժողովածու: Գիրք 7: Թիֆլիս. - 1891. – Գրախոսություն:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Նոր-Դար. - 1891. - 13/VI. - № 98. - էջ 3; 14/VI. - № 99. - էջ 3: [Ստորագր. Վարսամ]: Պալասանյան Ստ.Պատմություն հայոց սկզբից մինչև մեր օրերը: Թիֆլիս. - 1890. – Գրախոսություն:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Նոր-Դար. - 1891. - 17/V. - № 81. - էջ 1-2: [Ստորագր. Վարսամ]: Րաֆֆի. Մինը այսպես, մինը այնպես: [Վեպ Թիֆլիսի վաճառականների կյանքից]: Թիֆլիս. - 1890. – Գրախոսություն:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Ո՞վ է երիտասարդը: [Առաջնորդող]: Նոր-Դար. - 1891. - 23/VII. - № 118. - էջ 1-2: Անստորագիր:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Պարոնյանի մասին: Նոր-Դար. - 1891. - 25/VI. - № 106. - էջ 3-4; 27/ VI. - № 107. - էջ 2-3: [Ստորագր.Գիսավոր]:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Պոլսեցիների ձգտումները: [Հոգևոր առաջնորդների ընրության կարգի շուրջը]: Նոր-Դար. - 1891. - 3/IX. - № 134. - էջ 1-2: Անստորագիր:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Սուրբ գիրք չունենք: [Առաջնորդող]: Նոր-Դար. - 1891. - 25/ I. - № 119. - էջ 1: Անստորագիր:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Տեղակալ նշանակում է միայն կաթողիկոս: Նոր-Դար. - 1891. - 1/ VIII. - № 121. - էջ 1-2: Անստորագիր:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Տոլստոյ Լ. Աստված գիտե արդարն ու մեղավորը, բայց դատաստանը շուտ չի անում: Թիֆլիս տպ. Մ. Վարդանյանի: Թիֆլիս։ տպ. Մ. Վարդանյան. - 1891. - 22 էջ: [Ստորագր.Մ.Ա.]. – Թարգմանություն:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Բարեգործությունը հայոց մեջ: [Առաջնորդող]: Նոր-Դար. - 1892. - 16/ VII. - № 118. - էջ 1: Անստորագիր:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Գոգոլ Ն. Տարաս Բուլբա : Թիֆլիս։ տպ. Մ.Դ. Ռոտինյանցի. - 1892. - 163 էջ: [Հրատ Թ. Ը. Հ.Գ. Հ. № 55]. – Թարգմանություն:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Հայոց լեզվի ուղղագրությունը: Թիֆլիս: տպ. Մ. Շարաձեի. - 1892. - 146 էջ:
--------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Մանրուք: Նոր-Դար. - 1892. - 18/ IV. - № 64. - էջ 2-3:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Մեր գթության քույրերը: [Թիֆլիսում խոլերայի տարածման վտանգի առթիվ]: [Առաջնորդող]: Նոր-Դար. - 1892. - 11/VII. - № 116. - էջ է: Անստորագիր:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Նոր-Դար. - 1892. - 24/ XI. - № 187. - էջ 2-3; 25/ XI. - № 188. - էջ 3; 26/XI. - № 189. - էջ 2-3; 28/ XI. - № 191. - էջ 2; 2/XII. - № 193. - էջ 2-3; 3/ XII. - № 194. - էջ 2-3; 8/ XII. - № 197. - էջ 2-3; 9/XII. - № 198. - էջ 2-3: [Ստորագր. Վարսամ]: Շեքսպիրի Վ. Մակբեթ: Թարգմ. Ստ. Մալխասյանց: Թիֆլիս. - 1892. – Գրախոսություն:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Նոր-Դար. - 1892. - 21/X. - № 163. - էջ 2; 23/X. - № 165. - էջ 2-3: [Ստորագր. Վարսամ]: Սասմա ծռեր: ("Սասունցի Դավիթ" ժող. վեպի երկու վարիանտներ Ապարանի և Մոկաց բարբառներով): Գրի առավ Գարեգին սարկ. - Թիֆլիս. - 1892. – Գրախոսություն:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Նոր-Դար. - 1892. - 26/IX. - № 148. - էջ 2-3; 29/IX. - № 149. - էջ 2-3; 1/X. - № 150. - էջ 2-3; 6/X. - № 152. - էջ 3; 7/X. - № 153. - էջ 2-3: [Ստորագր. Վարսամ]: Սեյլան. Խան Միրան: (Ավանդական մի պատկեր Թահմազ շահի Վասպուրականի արշավանքից): Թիֆլիս. - 1892. – Գրախոսություն:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Նոր-Դար. - 1892. - 1/I. - № 1. - էջ 2: [Ստորագր. Վարսամ]: Օստրոգորսկի Վ. Օրլեանի կույսը: (Ըստ Շիլլերի): Թարգմ. Հ.Խ.: Թիֆլիս. - 1891. – Գրախոսություն:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Ցավալի իրողություն: [Խոլերայի դեպքեր Թիֆլիսում]: Նոր-Դար. - 1892. - 9/VII. - № 115. - էջ 1: Անստորագիր:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Թղթակցություններ: [Խրիմյան Հայրիկի Վիեննայում գտնվելու մասին]: Նոր-Դար. - 1893. - 3/IX. - № 153. - էջ 3:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Հաճո՞ւյք թե օրենք: [Հայոց լեզվի ուղղագրության շուրջը՝ պատասխան Ղ.Աղայանին]: Նոր-Դար. - 1893. - 5/III. - № 38. - էջ 1-3:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Հեռագիր Վիեննայից: [Խրիմյան Հայրիկի Վիեննա ժամանելու մասին]: Նոր-Դար. - 1893. - 19/VIII. - № 142. - էջ 1:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Նամակ Ավստրիա-Հունգարիայից: [Խրիմյան Հայրիկի Վիեննա ժամանելու մասին]: Նոր-Դար. - 1893. - 19/III. - № 142. - էջ 3:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Նամակ Ավստրիայից: [Խրիմյան Հայրիկին Վիեննայում ընդունելու մասին]: Նոր-Դար. - 1893. - 18/VIII. - № 141. - էջ 2-3:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Նամակ Ավստրիայից: [Խրիմյան Հայրիկի այցելությունները Վիեննայում]: Նոր-Դար. - 1893. - 2/X. - № 152. - էջ 2:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Նամակ Ավստրիայից: [Խրիմյան Հայրիկի այցելությունը Մխիթարյաններին]: Նոր-Դար. - 1893. - 1/IX. - № 151. - էջ 2-3:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Նամակ Ավստրիայից: [Կաթողիկոսի ընդունելությունը Վիեննայում]: Նոր-Դար. - 1893. - 27/VIII. - № 148. - էջ 3:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Նամակ Ավստրիայից: (Վեհ կաթողիկոսը Վիեննայում): Նոր-Դար. - 1893. - 28/VIII. - № 149. - էջ 2-3:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Նամակ Ավստրիայից: (Վեհափառ կաթողիկոսին ընդունելու պատրաաստություններ Վիեննայում): Նոր-Դար.- 1893. - 10/VIII. - № 136. - էջ 2-3:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Նամակ Գերմանիայից: (Վիեննայում հավաքված կաթողիկոսական պատգամավորների վերջաբանը): Նոր-Դար. - 1893. - 11/IX. - № 158. - էջ 3:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Նոր-Դար. - 1893. - 16/I. - № 7. - էջ 2-3; 19/I. - № 8. - էջ 2-3; 20/I. - № 9. - էջ 2-3: [Ստորագր. Վարսամ]: Հովսեփյան Գ. Փշրանքներ ժողովրդական բանահյուսությունից: Թիֆլիս. - 1893. – Գրախոսություն:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Նոր-Դար. - 1893. - 11/V. - № 77. - էջ 2: [Ստորագր. Վարսամ]: Армянские белетристы, Сборник, изд. под ред. Ю. Веселовского и М. Берберяна. Т. 1. М. - 1893. – Գրախոսություն:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Վիեննայից հեռագրեր: [Խրիմյան Հայրիկի Վիեննայում կատարած շրջագայությունների մասին]: Նոր-Դար. - 1893. - 24/VIII. - № 145. - էջ 1:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Նամակ Գերմանիայից: [Բիսմարկի և կայսեր հաշտության մասին]: Նոր-Դար. - 1894. - 28/I. - № 15. - էջ 2-3:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Նամակ խմբագրության: [Շնորհավորանք "Նոր-Դարի" 10-ամյակի առթիվ]: Նոր-Դար. - 1894. - 21/I. - № 10. - էջ 2:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Նամակ խմբագրության: ["Արձագանք" և ''Նոր-Դար'' թերթերի Փարիզի հատուկ թղթակից Ս. Ապահգյուլյանի մասին]: Նոր-Դար. - 1895. - 2/XI. - № 193. - էջ 2-3:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Բանագողություն, հայհոյանք, քաղագրություն: Նոր-Դար. - 1896. - 8/V. - № 80; 9/V. - № 81:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Գրական դպրոցներ: (ա Վերածնություն, հումանիզմ և վերանորոգություն: բ. Սքոլաստիկա: գ. Ֆրանսիական կասիցիզմ): Նոր-Դար. - 1896. - 13/I. - № 26; 16/II. - № 28; 28/V. - № 92; 29/V. - № 93; 5/VI. - № 98; 6/VI. - № 99; 7/VI. - № 100; 11/VI. - № 102; 14/VI. - № 104; 19/VI. - № 107; 21/VI. - № 108; 27/VI. - № 112; 6/VII. - № 117; 12/VII. - № 121; 18/VII. - № 125:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Մի տառադարձական խնդիր: Նոր-Դար. - 1896. - 23/VII. - № 128:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Գրական դպրոցներ: (Ռոմանտիզմ): Նոր-Դար. - 1897. - 20/III. - № 47. - էջ1-3; 21/III. - № 48. - էջ 2-3; 26/III. - № 51. - էջ 2-3; 27/III. - № 52. - էջ 1-2; 29/III. - № 54. - էջ 2-3; 2/IV. - № 56. - էջ 1-2; 9/IV. - № 60. - էջ 2-3; 17/IV. - № 63. - էջ 1-2; 23/IV. - № 66. - էջ 1-2; 29 /IV. - № 69. - էջ 1-2; 2/V. - № 71. - էջ 1-2:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Երկու բառ: (Բանասիրական): Նոր-Դար. - 1897. - 18/II. - № 28. - էջ 2-3:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Մեր երկու գրական լեզվի միության խնդիրը: Արարատ. - 1897. - № 9-10. - էջ 424-431; № 11-12. - էջ 494-503:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
"նա" և "այն" [դերանունների գործածության մասին]: Նոր-Դար. - 1897. - 19/ IX. - № 160. - էջ 2-3; 20/ IX. - № 161. - էջ 1-2:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Գեորգ Դ. Մեծագործ կաթողիկոս Ամենայն Հայոց: Համառոտ կենսագրություն Ս. Էջմիածնի ժառանգավորաց Գևորգյան ճեմարանի քսանևհինգամյա տարեդարձի առթիվ: Վաղարշապատ: տպ. Ս. Էջմիածնի. - 1899. - 91 էջ, 1թ. պորտր.:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Հայ ժողովրդական առասպելները Մ. Խորենացու Հայոց պատմության մեջ (Քննադատություն և ուսվածք): Արարատ. - 1899. - № 1. - էջ 30-37; № 2. - էջ 81-87; № 3-4. - էջ 136-142; № 5. - էջ 200-207; № 6. - էջ 246-256; № 7. - էջ 304-310; № 8. - էջ 360-367; № 10-11. - էջ 459-467; № 12. - էջ 529-535:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Հայ ժողովրդական առասպելները Մ. Խորենացու Հայոց պատմության մեջ (Քննադատություն և ուսվածք): Վաղ-պատ։ տպ. Ս. Էջմածնի. - 1899. - 602 էջ:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Նամակ խմբագրության: [Եզնիկ վարդապետ Գյանջեցյանի հոդվածի դեմ]: Նոր-Դար. - 1899. - 9/ VI. - № 102. - էջ 3-4:
----------------------------------------
Abeghyan, Manuk Khachaturi.
Der Armenische Yolksglaube: Leipzig. - 1899. - 127 S.
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Հայ ժողովրդական առասպելները Մ. Խորենացու Հայոց պատմության մեջ (Քննադատություն և ուսվածք): Արարատ. - 1900. - № 1. - էջ 32-39; № 2. - էջ 86-92; № 3. - էջ 140-144; № 4. - էջ 193-205; № 5. - էջ 264-267; № 6. - էջ 302-307; № 7. - էջ 354-361; № 8-9. - էջ 415-425; № 10. - էջ 484-495; № 11. - էջ 548-558; №12. - էջ 623-631:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Նոր-Դար. - 1900. - 11/I. - № 4. - էջ 2-3: Հակոբյան Հ. Բանաստեղծություններ: Թիֆլիս. - 1899. – Գրախոսություն:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Երգք ցցուց և պարուց: Սանասարի առասպելը "գուսանականն": Արարատ. - 1901. - № 4. - էջ 250-257:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Շամիրամի առասպելը: Արարատ. - 1901. - № 2. - էջ 107-118:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Վարդգեսի առասպելը: Արարատ. - 1901. - № 3. - էջ 174-180:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Գիսավորի հիշատակարանը: (Տեսած ու լսած բաներ Ս. Էջմիածնում): "Վավայ": Նոր-Դար. - 1902. - 4/V. - № 69. - էջ 1-2: [Ստորագր. Գիսավոր]:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Գիսավորի հիշատակարանը: (Տեսած ու լսած բաներ Ս. Էջմիածնում): Սատանի բարեսրտությունը և կրոնավորի առտաձեռնությունը: Նոր-Դար. - 1902. - 11/V. - № 73. - էջ 1-2: [Ստորագր. Գիսավոր]:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Գիսավորի հիշատակարանը: (Տեսած ու լսած բաներ Ս. Էջմիածնում): Աղմաղելը Եղիազար հայր սրբի խցում: Նոր-Դար. - 1902. - 22/VII. - № 95. - էջ 1-2; 3/VIII. - № 98. - էջ 1-2: [Ստորագր. Գիսավոր]:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Գիսավորի հիշատակարանը: (Տեսած ու լսած բաներ Ս. Էջմիածնում): Հովնաթան սրբազանի երկադիմակը ճեմարանի տոնի օրը: Նոր-Դար. - 1902. - 8/XI. - № 165. - էջ 1-2; 9/XI. - № 166. - էջ 1-2: [Ստորագր. Գիսավոր]:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Գիսավորի հիշատակարանը: (Տեսած ու լսած բաներ Ս. Էջմիածնում): 1. Հայր լուսանկարչի հարցումները: 2. Քիթ կտրողը: 3. Աշխարհական տեսուչ: Նոր-Դար. - 1902. - 16/XI. - № 171. - էջ 1-2: [Ստորագր. Գիսավոր]:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Գիսավորի հիշատակարանը: (Տեսած ու լսած բաներ Ս. Էջմիածնում): Անապատական Խաչիկ վարդապետ: Նոր-Դար. – 1903. - 25/I. - № 16. - էջ 1-2; 1/II. - № 21. - էջ 1-2: [Ստորագր. Գիսավոր]:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Կոմիտաս վարդապետը և յուր գործը: ["Նոր-Դարի" № 110-ում տպագրված ''Հեղինակավոր կարծիքի պահանջ'' հոդվածի առթիվ]: Նոր-Դար. - 1903. - 8/VII. - № 119. - էջ 1-2; 9/VII. - № 120. - էջ 2-3; 10/VII. - № 121. - էջ 2-3:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Ժողովրդական խաղեր: Արարատ. - 1904. - № 2. - էջ 172-188; № 3. - էջ 259-272; № 4. - էջ 354-357; № 5. - էջ 467-474; № 6. - էջ 556-563; № 7-8. - էջ 642-648; № 9. - 772-785; № 10. - էջ 884-898; № 11. - էջ 975-988; № 12. - էջ 1078-1096:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Ժողովրդական խաղեր: Վաղ-պատ: տպ. Ս. Էջմիածնի. - 1904 [Կազմի վրա՝ 1905]. - 117 էջ:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Հազար ու մի խաղ: Ժողովրդական երգարան: Առաջին հիսնյակ: 2-րդ տպագր.: Կոմիտաս վրդպ. Մ. Աբեղյան: 2-րդ տպագր.: Կոմիտաս վրդպ. և Մ. Աբեղյան։ Վաղ-պատ : տպ. Ս. Էջմիածնի. - 1904. - 72 էջ:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Հազար ու մի խաղ: Ժողովրդական երգարան: Երկրորդ հիսնյակ: Խմբ. Կոմիտաս և Մ. Աբեղյան. -Վաղ-պատ: տպ. Ս. Էջմիածնի. - 1905. - 103 էջ:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Աշխարհաբարի քերականություն: Դասագիրք ստորին դասարանների համար: Վաղ-պատ։ տպ. Ս. Էջմիածնի. - 1906. - № 8. - 168 էջ:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Հայ ժողովրդական վեպը: Ազգագրական հանդես. - 1906. - գիրք 13. - № 1. - էջ 5-36; գիրք 14. - № 2. - էջ 39-68:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Պետք է պարզել, թե ինչ ենք ուզում: Նոր-Դար. - 1906. - № 2:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Գրաբարի համառոտ քերականություն: Վաղ-պատ։ տպ. Ս. Էջմիածնի. - 1907 [կազմի վրա՝ 1908]. - 207 էջ:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Հայ ժողովրդական վեպը: Ազգագրական հանդես. - 1907. - գիրք 15. - № 1. - էջ 5-52; գիրք 16. - № 2. - էջ 69-117:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Տարրական քերականություն: Ուղղագր. վարժություններով: Ստորին դասընթաց: Թիֆլիս; տպ. Ն. Աղանյանցի. – 1907. – № II. - 84 էջ:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Աշխարհաբարի հոլովները: Արարատ. - 1908. - № 1. - էջ 72-86; № 2. - էջ 183-197. - № 3. - էջ 288-302; № 4. - էջ 409-421; № 5-6. - էջ 501-510; № 7-8. - էջ 650-666:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Աշխարհաբարի հոլովները: Վաղ-պատ: տպ. Ս. Էջմիածնի. - 1908. - 84 էջ:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Գայլ և գայլի պատահարներ: Ուղղագրական հոդվածներ (պատրաստված թելադրության համար): Թիֆլիս: տպ. Ն. Աղանյանցի. - 1908. - 31 էջ:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Հայ ժողովրդական վեպը: Ազգագրական հանդես. - 1908. - գիրք 17. - № 1. - էջ 5-36; գիրք 18. - № 2. - էջ 5-24:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Հայ ժողովրդական վեպը: Թիֆլիս: տպ. Ն. Աղանյանի. - 1908. - 212 էջ:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Տարրական քերականություն: Ուղղագրական կանոններով և վարժություններով): Ստորին դասընթաց: 2-րդ տպագր. մշակած և բարեփոխված: Թիֆլիս. - 1908. - II. - 80 էջ:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Ուրվագծեր XIX դարու հայոց գրականության պատմությունից: Արարատ. - 1908. - № 10. - էջ 890-904; № 12. - էջ 1103-1115:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Հայցական հոլովը մեր աշխարհաբարում: Վաղարշապատ: տպ. Ս. էջմիածնի. - 1909. - 80 էջ:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Ուրվագծեր XIX դարու հայոց գրականության պատմությունից: Արարատ. - 1909. - № 3. - էջ 257-270; № 4. - էջ 321-334; № 5-6. - էջ 417-438; № 9. - էջ 722-733:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Տարրական քերականություն: (ուղղագրական կանոններով, վարժություններովև բառացուցակով): Ստորին դասընթաց: 3-րդ տպագր. մշակած և ընդարձակած: Թիֆլիս: տպ. Աղանյանի. - 1910. - 104 էջ:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Աշխարհաբարի շարահյուսություն: Վաղ-պատ: տպ. Ս. Էջմիածնի. - 1912. - № 4. - 364 էջ:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Արարատ. - 1912. - № 5-6. - էջ 563-564: [Ստորագր. Ա.Մ.]: Մենևիշյան Գ. Գրիգոր Մագիստրոսի "Գամագտականի" ամբողջական լուծում: Վիեննա. - 1912. – Գրախոսություն:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Արարատ. - 1912. - № 10-11. - էջ 1029-1033: Maxudianz M. Le parler arménien ď Akn. Paris. - 1912. – Գրախոսություն:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Բայի եղանակներն արևելյան աշխարհաբարում: Արարատ. - 1912. - № 2. - էջ 170-181; № 3. - էջ 261-271:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Գրագետ : Ուղղագրական ձեռագիր հոդվածներ: Գիրք 1-2: Թիֆլիս: հրատ Ներսիսյան դպրոցի. - 1912. - Գիրք 1. - 64 էջ; Գիրք 2. - 72 էջ:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Դավանաբանության և մեկնաբանության ազդեցությունը շարականների վրա: Արարատ. - 1912. - № 12. - էջ 1146-1162:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Ուրվագծեր հայոց գրականության պատմությունից: Հովհաննես Հովհաննիսյան: Արարատ. - 1912. - № 4. - էջ 347-363; № 5-6. - էջ 515-524:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Ուրվագծեր հայոց գրականության պատմությունից: Շարականների մասին: Արարատ. - 1912. - № 7-8. - էջ 720-732. - № 9. - էջ 823-836:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Ուրվագծեր հայոց գրականության պատմությունից: Ս. Գրքի և Կանոնի ազդեցությունը շարականների վրա: Արարատ. - 1912. - № 10-11. - էջ 1002-1028; № 12. - էջ 1146-1162:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
[Ն. Բյուզանդացու "Քննություն Մալխասյան հրատարակությանց Ագաթանգեղոսի և Ղազար Փարպեցվո" հոդվածի առթիվ]: Արարատ. - 1912. - № 5-6. - էջ 561-563: [Ստորագր. Ա. Մ.]:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Меликсет-Беков Л.М. Старинные армянские надписи в Музее Общества истории и древностей в Одессе. Тифлис. - 1912: Արարատ. - 1912. - № 5-6. - էջ 564: [Ստորագր. Ա.Մ.]. – Գրախոսություն:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Արարատ. - 1913. - № 4. - էջ 393-399: Ամատունի Ս. Հայոց բառ ու բան: Վաղ-պատ. – 1912. – Գրախոսություն:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Գայլ և գայլի պատահարներ: Ուղղագրական հոդվածներ: (Թելադրության համար պատրաստված)2-րդ տպագր.: Թիֆլիս։ տպ. "Էսպերանտո". - 1913. - 31 էջ:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Գրագետ: Ուղղագրական ձեռագիր հոդվածներ: Գիրք 1: 2-րդ տպագր. Թիֆլիս։ տպ. "Էսպերանտո". -1913. - 64 էջ:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Գրագետ: Ուղղագրական ձեռագիր հոդվածներ: Գիրք 2: 2-րդ տպագր. Թիֆլիս։ տպ. "Էսպերանտո". - [1913]. - 64 էջ:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Գրագետ: Ուղղագրական ձեռագիր հոդվածներ: Գիրք 3: Թիֆլիս։ տպ. "Էսպերանտո". - [1913]. - 69 էջ:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Մեր ուղղագրության մասին: (Կարդացված 1913 թ. հոկտեմբերի 14--ին Ս. Էջմիածնում, Համազգային մեծ հոբելյանի հանդեսի ժամանակ): Արարատ. - 1913. - № 11. - էջ 1047-1071; № 12. - էջ 1120-1141:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Մովսիս Խորենացվո Պատմություն հայոց: Թիֆլիս։ Արագատիպ Մ.Մարտիրոսյանցի. - 1913. - 64, 396 էջ:
ДОП.ТОЧКИ ДОСТУПА:
Հարությունյան Ս.
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Տարրական քերականութուն: Ուղղագրական կանոններով և բառացուցակով: 4-րդ տպագր. մշակած և ընդարձակած: Վաղ-պատ։ տպ. Ս. Էջմիածնի. - 1913. - 102 էջ:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Գրագետ : Ուղղագրական ձեռագիր հոդվածներ: Գիրք 1: 3-րդ տպագր. - Թիֆլիս. - [1914]. - 64 էջ:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Գրաբարի դասագիրք: Գիրք 1: Դասընթաց Գ դասարանի համար: (Թեմ. դպրոցների նոր ծրագրով): Թիֆլիս։ տպ. Ն. Աղանյանի. - 1915. - 188 էջ:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Գրաբարի դասագիրք: Գիրք 2: Դասընթաց Դ դասարանի: (Թեմական դրրոցների նոր ծրագրով): Թիֆլիս. - տպ. Ն. Աղանյանի. - 1916. - 198 էջ: (Հրատ Ներսիսյան դպրոցի):
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Գրագետ : Ուղղագրության դասագիրք ձեռագիր հոդվածներով: Գիրք 1: 4-րդ տպագր. - Թիֆլիս։ տպ. "Մամուլ". - [1916]. - 56 էջ:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Հայերեն տաղաչափության մասին: Համբավաբեր. - 1916. - № 21. - սյունյակ 666-670; № 22. - սյունյակ 702-703; № 23. - սունյակ 729-733; № 25. - սունյակ 789-795; № 26. - սունյակ 857-861:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Հանգուց. Կարապետ եպիսկոպոսի [Տեր-Մկրտչյանի] գիտական աշխատանքը: Համբավաբեր. - 1916. - № 6. - սյունակ 177-179; № 7. - սյունակ 212-215:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Ս. Գրիգոր Նարեկացի: Ազգագրական հանդես. - 1916. - Գիրք 26. - էջ 85-136: (Կարդացված է առաջին անգամ ազգագրական ընկերության աշխատակիցների ժողովում 1916 թ. մարտի 9-ին և հրապարակական նիստում, նույն թվի ապրիլի 6-ին):
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Տարրական քերականություն: Ուղղագրական կանոններով և բառացուցակով: 5-րդ տպագր. մշակած և ընդարձակած: Թիֆլիս. - 1916. - 102 էջ:
----------------------------------------
Абегян, Манук Хачатурович.
Давид Сасунский. (Народная эпопея). Пер. В. Брюсова [с варианта записанного М. Абегяном]: В кн.: Поэзия Армении с древнейших времен до наших дней. М.: Изд. Моск. Арм. Ком-та. - 1916. - С. 135-152:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Գրագետ: Ուղղագրական դասագիրք ձեռագիր հոդվածներով: Գիրք 3: 3-րդ տպագր. - Թիֆլիս: [տպ. "Մամուլ". - 1917]. - 70 էջ:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Ընդհանուր տեսություն հայոց հին բանաստեղծության: [Դասախոսություն]: Թիֆլիս: Հայ գր. կովկ. ընկ., տպ. Ն. Աղանյանցի. - 1917. - 36 էջ: (Գրական երեկոներ):
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
"Աշխատավոր" լրագրին: [25/IX-ի առաջնորդողի դեմ]: Ժող. ձայն. - 1918. - 29/ IX.- № 23.- էջ 1-2:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Հայեր և վրացիներ: Ժող. ձայն. - 1918. - 4/IX. - № 3. - էջ 2; 5/IX. - № 4. - էջ 1-2; 6/IX. - № 5. - էջ 1-2; 14/IX. - № 12. - էջ 1-2; 15/X. - № 13. - էջ 2-3; 19/IX. - № 16. - էջ 1-2; 5/X. - № 27. - էջ 2-3:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Մանուկ Հայաստանը: Ժող. ձայն. - 1918. - 21/IX. - № 18. - էջ 1; 28/IX. - № 22. - էջ 1-2; 2/X. - № 24. - էջ 1-2:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Մի կարևոր խնդիր: [Հայ ինտելիգենցիայի մասին]: Ժող. ձայն. - 1918. - 10/IX. - № 8. - էջ 2:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Լոռի: (Պատմական տեսություն): Ժող. ձայն. - 1919. - № 17-22:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Ռու-հայերեն իրավաբանական առձեռն բառարան: Թիֆլիս. - 1919. - 19, 100 էջ: (Հրատ. "Հայփոստի"):
ДОП.ТОЧКИ ДОСТУПА:
Հովհաննիսյան Տ.
Մալխասյան Ստ.
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Զեկուցում հայոց լեզվի ուղղագրության ռեֆորմի մասին: Էջմիածին: Գիտ. ին-տի տպ. - 1921. - 24 էջ: Ձեռագրի իրավունքով:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Առաջնորդ հայոց լեզվի նոր ուղղագրության: Երևան: Պետհրատ. - 1922. - 15 էջ:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Հայոց լեզվի ուղղագրության ռեֆորմը: Խորհրդ. Հայաստան. - 1922. - 15/III. - № 59. - էջ 2-3:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Հայոց լեզվի ուղղագրության ռեֆորմի խնդիրը: Խորհրդ. Հայաստան. - 1922. - 12/II. - № 35. - էջ 2-3; 25/II. - № 45. - էջ 2-3:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Սասունցի Դավիթ և Մհեր: (Մոկաց բարբառով): Գրական գոհարներ: Թիֆլիս: Պետհրատ. - 1922. - էջ 72-104:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Ուղղագրության ռեֆորմը: Խորհրդ. Հայաստան. - 1922. - 1/IV. - № 72. - էջ 2-3: [Ստորագր X]:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Համառոտություն հայ ժողովրդական վեպի և հին գրականության պատմության: (Դասընթաց Երևանի ժող համալսարանի 1921-1922 թթ. ճեմ. տարվա): Երևա: Պետհրատ. - 1923. - 2. - 68 էջ: (Համալսարանական սերիա № 3): Ապակետիպ: Ձեռագրի իրավունքով:
----------------------------------------
Տաղաչափության զարգացումը Չարենցի և ուրիշների բանաստեղծությունների մեջ: Նորք. - Գիրք 3. - 1923. - էջ 263-290:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Ռուս-հայերեն ռազմական բառարան: Եր. - 1925 [Կազմի վրա՝1927]. - 724 էջ: (Կովկ. Կ.Բ. Ռազմա-հեղ. խ-ին կից Հայկ. խմբագր.- հրատ. կոլեգիա, № 20):
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Ուղղագրական ռեֆորմը: Երևան: Պետհրատ. - 1925. - 116 էջ:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Հին գուսանական ժողովրդական երգեր: ՀՍԽՀ Պետ. համալսարանի գիտական տեղեկագիր. - 1927. - № 2-3. - էջ 185-257:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Մ. Աբեղյանի ռուս-հայերեն ռազմական բառարանը: ["Խորհրդային համալսարանի" № 131-ում տպագրված Ա. Մելիքյանի գրախոսականի առթիվ]: Խորհրդ. Հայաստան. - 1927. - 16/VI. - № 137. - էջ 2-3. – Գրախոսություն:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Հին գուսանական ժողովրդական երգեր: ՀՍԽՀ Պետ. համալսարանի գիտական տեղեկագիր. - 1928. - № 4. - էջ 3-42:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Առաջաբան: Հովվյան Ա. "Կյոտտերի հեղինակային աղյուսակ" գրքում: Երևան. - 1929. - էջ 3-4:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Ընկեր Ա. Մռավյանի մասին: Խորհրդ. Հայաստան. - 1929. - 27/X. - № 245. - էջ 2:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Հիշողություններ Կոմիտասի մասին: : Կոմիտաս: Ժողովածու՝ նվիրված Կոմիտասի ծննդյան 60-ամյակին. - Երևան. - 1930. - էջ 53-69:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Հին գուսանական ժողովրդական երգեր: ՀՍԽՀ Պետ. համալսարանի գիտական տեղեկագիր. -1930. - № 6. - էջ 63-208:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Արդեն կերպարանափոխվել է մեր երկիրը: [Հայաստանում սովետական կարգերի հաստատման 10-ամյակի առթիվ]: Խորհրդ. Հայաստան. - 1930. - 29/XI. - № 279. - էջ 14:
----------------------------------------
Абегян, Манук Хачатурович.
Неуклонно крепить закавказскую федерацию. [К 10-й годовщине установления советской власти в Армении]: Заря Востока. - 1930. - 29/XI. - № 322. - С. 4.
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Հայոց լեզվի տեսություն: Ե.: Հրատ. Մելքոնյան ֆոնդի. - 1931. - 378 էջ: (ՀՍԽՀ Լուսժողկոմատ: Գիտ. ին-տ):
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Հին գուսանական ժողովրդական երգեր: Եր. - 1931. - 260. - 10 էջ: (ՀԽՍՀ Լուսժողկոմատ: Պետ. համալսարան):
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Պարոնյան Հ. Երկերի ժողովածու. Հ. 1-5: [Խմբ. հանձնաժողով՝Մ. Աբեղյան, Թ. Ավդալբեգյան, Գ. Լևոնյան և ուրիշներ]. - Եր.: Հայպետհրատ. - 1931. - Հ. 1. - № 37. - 273 էջ:
ДОП.ТОЧКИ ДОСТУПА:
Ավդալբեգյան Թ.
Լևոնյան Գ.
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Պարոնյան Հ. Երկերի ժողովածու. Հ. 1-5: [Խմբ. հանձնաժողով՝ Մ.Աբեղյան, Թ. Ավդալբեգյան, Գ. Լևոնյան և ուրիշներ]. - Եր.: Հայպետհրատ. - 1932. - Հ. 2. - № 37. - 287 էջ:
ДОП.ТОЧКИ ДОСТУПА:
Ավդալբեգյան Թ.
Լևոնյան Գ.
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Պարոնյան Հ. Երկերի ժողովածու. Հ. 1-5: [Խմբ. հանձնաժողով՝ Մ.Աբեղյան, Թ. Ավդալբեգյան, Գ. Լևոնյան և ուրիշներ]. - Եր.: Հայպետհրատ. - 1932. - Հ. 3. - № 27. - 268 էջ:
ДОП.ТОЧКИ ДОСТУПА:
Ավդալբեգյան Թ.
Լևոնյան Գ.
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Հայոց լեզվի տաղաչափություն: (Մետրիկա): Եր.: Հրատ. Մելքոնյան ֆոնդի. - 1933. - 459 էջ:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Նախագիծ Հայաստանի ՍԽՀ բնակավայրերի անունների ճշգրտման և ձևավորման: Եր. - 1933. - 58 էջ: Ապակետիպ:
ДОП.ТОЧКИ ДОСТУПА:
Աճառյան Հր.
Լիսիցյան Ստ.
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Բժշկական տերմինոլոգիա : Անատոմիական տերմիններ: Եր. - 1934. - 112 էջ: Ապակետիպ:
ДОП.ТОЧКИ ДОСТУПА:
Հովհաննիսյան Լ.
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
"Շահնամայի" ոտանավորի չափը հայ բանաստեղծության մեջ: "Ֆիրդուսի": Բանաստեղծի ծննդյան հազարամյակին նվիրված ժողովածուում: Եր.: Պետհրատ. - 1934. - էջ 117-128:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Պարոնյան Հ. Երկերի ժողովածու. Հ. 1-5: [Խմբ. հանձնաժողով՝ Մ.Աբեղյան, Թ. Ավդալբեգյան, Գ. Լևոնյան և ուրիշներ]. - Եր.: Հայպետհրատ. - 1934. - Հ. 4. - № 37. - 291 էջ:
ДОП.ТОЧКИ ДОСТУПА:
Ավդալբեգյան Թ.
Լևոնյան Գ.
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Բոլշևիկները երբ ձեռնարկում են մի գործ, հաղթահարում են դժվարությունները և գլուխ բերում այն: [ՀՍՍՌ Խորհուրդների 8-րդ համագումարի առթիվ]: Կուլտ ֆրոնտ. -1935. - 30/I. - էջ 2:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Իմ խոսքը: [Հայաստանում Սովետական կարգերի հաստատման 15-րդ տարեդարձի առթիվ]: Գրական թերթ. -1935. - 29/XI. - № 29. - էջ 3:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Ինչպես չհիանա մարդ...[Հայաստանում Սովետական կարգերի հաստատման 15-րդ տարեդարձի առթիվ]: Խորհրդ. Հայաստան. - 1935. - 29/XI. - № 275. - էջ 11:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Հայոց միջնադարյան առակները և սոցիալական հարաբերությունները նրանց մեջ: ՀՍԽՀ Կուլտուրայի պատմության ին-տի աշխատությունները. - 1935. - Հ. 1. - էջ 5-52: [Կազմի վրա՝ Նյութեր հին Հայաստանի պատմության]:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Հայոց միջնադարյան առակները և սոցիալական հարաբերությունները նրանց մեջ: Եր. - 1935. - 52 էջ:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Պարոնյան Հ. Երկերի ժողովածու. Հ. 1-5: [Խմբ. հանձնաժողով՝ Մ.Աբեղյան, Թ. Ավդալբեգյան, Գ. Լևոնյան և ուրիշներ]. - Եր.: Հայպետհրատ. - 1935. - Հ. 5. - № 37. - 283 էջ:
ДОП.ТОЧКИ ДОСТУПА:
Ավդալբեգյան Թ.
Լևոնյան Գ.
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Գրաբարի քերականություն: 2-րդ տպագր. վերամշակված. - Եր.: Պետհրատ. - 1936. - 210 էջ: (ՀԽՍՀ Պետ. համալսարան):
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Սասնա ծռեր: Հայ ժողովրդական վեպ. Հ. 1-2: Ընդհ. խմբ. Մ. Աբեղյանի, աշխատակց. Կ.Մ. Օհանջանյանի. - Եր.: Պետհրատ. - 1936. - Հ. 1. - 1936. - 78, 1128 էջ. - 19թ. իլ., 1թ. պորտր.:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Խավար ու մռայլ անցյալից դեպի լուսապայծառ շինարարություն: Խորհրդ. Հայաստան. - 1937. - 17/III. - № 62. - էջ 3:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Հարությունյան Հ. Հայոց լեզու: Օժանդակ ձեռնարկ հայոց լեզվի կոնսուլտանտի և հեռակայողների համար: Դասախոսություն 5-րդ: Խմբ.` Մ. Խ. Աբեղյան. - Եր. - 1938. - 25 էջ:
----------------------------------------
Абегян, Манук Хачатурович.
Давид Сасунский. (Народная эпопея). (Отрывок пер. В. Брюсова): Народное творчество. - 1938. - № 10-11. - С. 24-28.
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Մատենագիտություն "Սասունցի Դավիթ" հայ ժողովրդական վեպի մասին: "Սասունցի Դավիթ" (Հայժողովրդական էպոս) բիբլիոգրաֆիայում: Պրակ 1: Կազմ. Մ. Բաբայան և Ս. Միքայելյան. - Եր.: Պետհրատ. - 1939. - էջ 15-73:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Մատենագիտություն "Սասունցի Դավիթ" հայ ժողովրդական վեպի մասին: Սասունցի Դավիթ (հոբելյանական ժողովածու)-ում՝ նվիրված էպոսի 1000-ամյակին. - Եր.: Արմֆանի հրատ. - 1939. - էջ 7-59:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Մեր վեպի էական թեման: ["Սասսունցի Դավթի" հազարամյակի առթիվ Արմֆանի գիտական սեսիայում արած զեկուցման վերջին հատվածը]: Գրական թերթ. - 1939. - 20/VIII. - № 23. - էջ 3:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Սասունցի Դավիթ: Հայկական ժողովրդական էպոս: Համահավաք տեքստը կազմել և տպագր. է պատրաստելԽՍՀՄ ԳԱ Հայկական ֆիլիալի Լեզվի և գրակ. ին-տի գիտ բրիգադը, հետևյալ կազմով՝ Մ. Աբեղյան, Գ. Աբով, Ա. Ղանալանյան: Ընդ. խմբ. և առաջաբան Ի.Ա. Օրբելու: Եր.: Հայպետհրատ. - 1939. - XXXI. - 34 էջ. - 12 թ. իլ.:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Սասունցի Դավիթ: Հայկական ժողովրդական էպոս: Բիբլիոգրաֆիա : Պրակ 1: Կազմ. Մ. Բաբայանը և Ս. Միքայելյանը. - Եր.: Պետհրատ. - 1939. - LXXIII. - 116 էջ. - 2թ. պորտպ.: (Հայկական Պետ. ԽՍՀ հանրային գրադարան):
----------------------------------------
Абегян, Манук Хачатурович.
Библиография об армянском народном эпосе "Давид Сасунский": Давид Сасунский (Юбилейный сборник, посвященный 1000-летию эпоса). - Ер.: Изд-во Армфана. - 1939. - С. 55-95.
----------------------------------------
Абегян, Манук Хачатурович.
Давид Сасунский. Армянский народный эпос. Четыре ветви. [Сводный текст сост. и подгот. к печати науч. бригада Ин-та лит-ры и языка Арм. филиала АН СССР в составе М. Абегяна, Г. Абова, А. Ганаланяна. Под. общ. ред. и предисл. И.А. Орбели. Пер. В.В. Державина, А.С. Кочеткова, К.А. Липскерова и С.В. Шервинского]: Ер.: Армгиз. - 1939. - № 26. - 386 с. - 16 л. илл.
----------------------------------------
Абегян, Манук Хачатурович.
Давид Сасунский. Сказание о четырех поколениях сасунских богатырей. Армянский народний эпос. Пер. В.В. Державина, А.С. Кочеткова, К.А. Липскерова и С.В. Шервинского: М.: Госиздат "Художественная литература". - 1939. - № 12. - 335 с.
----------------------------------------
Абегян, Манук Хачатурович.
Да здравствует народ, создавший эпос! [К 1000-летию эпоса "Давид Сасунский" ]: Коммунист. - 1939. - 16/IX. - № 214. - С. 2.
----------------------------------------
Абегян, Манук Хачатурович.
Полвека работы над эпосом. [К 1000-летию армянского народного эпоса "Давид Сасунский"]: Известия. - 1939. - 14/IX. - № 213. - С. 3.
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Գուսանական ժողովրդական տաղեր, հայրեններ և անտունիներ (ուրախության, սիրու, հարսանիքի, օրորոցի, լացի): Հավաքեց և խմբ. Մ.Աբեղյանը. - Եր.: Արմֆանի հրատ. - 1940. - 340 էջ: (ՍՍՌՄ ԳԱ հայկական ֆիլիալ: Գրակ. և լեզվի ին-տ): Համառոտ բովանդակությունը ռուսերեն:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Ժողովրդական խաղիկներ: Գյուղական փոքր երգեր իրենց փոփոխակներով: Խմբ. Մ.Աբեղյան, մասնակի աշխատակց. Կոմիտասի. - Եր.: Հայպետհրատ. - 1940. - 583 էջ. - 1 թ. պորտր.:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Մեսրոպ Մաշտոցի մահվան 1500-ամյակի առթիվ: Խորհրդային Հայաստան. - 1940. - 11/VII. - № 159. - էջ 3:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Վիպական երգեր: Տեղեկագիր ՍՍՌՄ ԳԱ Հայկական ֆիլիալի. - 1940. - № 4-5. - էջ 45-70:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Ամեն գիտություն հաղթության համար: Գրական թերթ. - 1941. - 30/VII. - № 21. - էջ 2:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Առաջաբանի փոխարեն: Խաչատուր Աբովյան. "Բայաթիներ" գրքում. -Եր.: Հայպետհրատ - 1941. - էջ 5-8:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Արտասահմանյան երկրների բոլոր հայերին: [Կոչ գերմանական հարձակման դեմ]: Սովետական Հայաստան. - 1941. - 17/VIII. - № 195. - էջ 1: Ստորագր. թվում՝Մ. Աբեղյան:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Դարձյալ հայ գրերի գյուտի շուրջ: (Ֆիլ. գիտ. թեկնածու Ի. Աբուլաձեի հոդվածի առթիվ): Սովետ. գրակ. - 1941. - № 5-6. - էջ 131-134:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Կորյուն. Վարք Մաշտոցի / Բնագիրը, ձեռագրական այլ ընթերցվածներով, թարգմ., առաջաբանով և ծանոթագր. ի ձեռն Մ. Աբեղյանի: Եր.: Հայպետհրատ. - 1941. - 126 էջ:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Հաղթությունը մերը կլինի: Սովետ. Հայաստան. - 1941. - 22/VI. - (Հատուկ համար):
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Մեսրոպ Մաշտոցը և հայ գիր ու գրականության սկիզբը: Սովետ. գրակ. - 1941. - № 1. - էջ 47-51; № 2. - էջ 41-51:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Վերածնությունը հայոց հին գրականության մեջ: Տեղեկագիր ՍՍՌՄ ԳԱ Հայկական ֆիլիալի. - 1941. - № 5-6. - էջ 858-106:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
"Վիշապներ" կոչված կոթողներն իբրև Աստղիկ-Դերկետո դիցուհու արձաններ: Եր.: Արմֆանի հրատ. - 1941. - 104 էջ իլ.: (ՍՍՌՄ գիտ.ակադ. Հայկական ֆիլիալ: Պատմ. և նյութ. կուլտուրայի ին-տ): Ամփոփումը ռուսերեն:
----------------------------------------
Абегян, Манук Хачатурович.
Праздник Советской культуры. (Декада армянской литературы в Москве): Коммунист. - 1941. - 14/V. - № 111. - С. 2.
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Ակադեմիկոս Մ.Խ. Աբեղյանի ճառը [ՀՍՍՌ գիտ. ակադեմիայի հանդիսավոր բացման նիստում]: Սովետ. Հայաստան. - 1943. - 30/XI. - № 243. - էջ 2:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Թող ծաղկի մեր ակադեմիան: [Հիմնադրման առթիվ]: Սովետ. Հայաստան. - 1943. - 28/XI. - № 242. - էջ 2:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Կյանքի և աշխարհայեցողության փոփոխությունը X դարի վերջերում և XI դարի սկզբներում իբրև հիմք հայոց հին գրականության վերածնության շրջանի: Տեղեկագիր ՍՍՌՄ ԳԱ Հայկական ֆիլիալի, հաս. գիտ. - 1943. - № 1. - էջ 39-52:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Նամակ հայ մարտիկներին հայ ժողովրդից: Սովետ. Հայաստան. - 1943. - 2/III. - № 50. - էջ 1-2: Ստորագր. թվում՝ Մ. Աբեղյան:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Հայոց հին գրականության պատմություն. Հ. 1-2: Եր.: ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ. - 1944. - Հ. 1. (Սկզբից մինչև X դարը). - VIII. - 647 էջ:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Հովհաննես սարկավագ վարդապետ: Տեղեկագիր ՀՍՍՌ ԳԱ, հաս. գիտ. - 1944. - № 1-2. - էջ 31-60: Ամփոփումը ռուսերեն:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Սասնա ծռեր: Հայ ժողովրդական վեպ. Հ. 1-2: Ընդհ. խմբ. Մ. Աբեղյանի, աշխատակց. Կ.Մ. Օհանջանյանի. - Եր.: Պետհրատ. - 1944. - Հ. 2, Մ. 1. - 21, 404 էջ. - 2թ. պորտր.:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Հայոց հին գրականության պատմություն. Հ. 1-2: Եր.: ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ. - 1946. - Հ. 2. (X-XIX դարի 30-ական թթ.). - XVI. - 599 էջ:
----------------------------------------
Абегян, Манук Хачатурович.
История древнеармянской литературы. Т. 1: Ер.: Изд-во АН Арм ССР. - 1948. - XVI. - 524 с. (Aкад. наук Арм ССР. Ин-т литературы им. М. Абегяна).
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Լատին-ռուս-հայերեն բժշկական բառարան: Ե.: ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ. – 1951. - 471 էջ:
ДОП.ТОЧКИ ДОСТУПА:
Հովհաննիսյան Լ.
Տեր-Պողոսյան Ա.
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Սասնա ծռեր: Հայ ժողովրդական վեպ. Հ. 1-2: Ընդհ. խմբ. Մ. Աբեղյանի, աշխատակց. Կ.Մ. Օհանջանյանի. - Եր.: Պետհրատ. - 1951. - Հ. 2, Մ. 2. - 1005 էջ. - 16թ. իլ., 1թ, պորտր.:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Կորյուն. Վարք Մաշտոցի / Բնագիրը, ձեռագրական այլ ընթերցվածներով, թարգմ., առաջաբանով և ծանոթագր. ի ձեռն Մ. Աբեղյանի: Կահիրե։ տպ. "Հուսաբեր". - 1954. - 126 էջ:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Հայոց հին գրականության պատմություն. Գիրք 1: 2-րդ տպագր. - Բեյրութ: տպ. "Սևան". - 1955. - 683 էջ, 1 թ. պորտր.: (ՀՍՍՌ գիտ. ակադ.: Գրակ. ին-տ: Մատենաշար "Սևան"- 1): Լուսատիպ:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Սասունցի Դավիթ: Հայկական ժողովրդական էպոս: Համահավաք տեքստը կազմել և տպագր. է պատրաստելԽՍՀՄ ԳԱ Հայկական ֆիլիալի Լեզվի և գրակ. ին-տի գիտ բրիգադը, հետևյալ կազմով՝ Մ. Աբեղյան, Գ. Աբով, Ա. Ղանալանյան: Ընդ. խմբ. և առաջաբան Ի.Ա. Օրբելու: 2-րդ. հրատ. - Եր.: Հայպետհրատ. - 1961. - LXIV. - 334 էջ. - 12 թ. իլ.:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Ասույթներ Մ. Մաշտոցի մասին: Սովետ. գրակ. - 1962. - № 5. -էջ 3-5:
ДОП.ТОЧКИ ДОСТУПА:
Մանանդյան Հ.
Լեո
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
[Ասույթներ Մ. Մաշտոցի մասին: Մ. Աբեղյան և ուրիշներ]: Սովետական Հայաստան. - 1962. - № 5. - էջ 3-5:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Կորյուն. Վարք Մաշտոցի / Բնագիրը, ձեռագրական այլ ընթերցվածներով, թարգմ., առաջաբանով և ծանոթագր. ի ձեռն Մ. Աբեղյանի: Եր.: Հայպետհրատ. - 1962. - 177 էջ:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Մեսրոպ Մաշտոցը և հայ գիր ու գրականության սկիզբը: Մեսրոպ Մաշտոց: (Հոդվածների ժողովածու)-ում. - Եր.։ ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ. - 1962. - էջ 242-305:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Մեսրոպ Մաշտոցը և հայ գիր ու գրականության սկիզբը: "Կորյուն: Վարք Մաշտոցի" գրքում. - Եր.: Հայպետհրատ - 1962. - էջ 5-68:
----------------------------------------
Абегян, Манук Хачатурович.
Вечно живое имя. [Высказывания М. Абегяна, В. Ланглуа, Мейэ и др. о Месропе Маштоце]: Коммунист. - 1962. - 27/V. - № 124. - С. 3.
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Հայոց լեզվի տեսություն: /Տեքստը տպագր.պատրաստեց և խմբ. դոց. Ալ.Ս. Մարգարյանը/։ Եր.։«Միտք. - 1965. - 699 էջ, 1 թ. դիմանկ.։
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Երկեր. 8 հատորով: Եր.։ ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ. - Հ. 1. - 1966. - 570 էջ. - 1թ. դիմանկ.:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Երկեր. 8 հատորով: Եր։ ՀՍՍՀ ԳԱ. - Հ. 2. - 1967. - 386 էջ:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Երկեր. 8 հատորով: Եր։ ՀՍՍՀ ԳԱ. - Հ. 3. - 1968. - 693 էջ:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Առաքել վարդապետ Դավրիժեցի: Էջմիածին. - 1970. - № 5. - էջ 15-18:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Հազար ու մի խաղ։Ժողովրդական երգարան: Ե. – 1969։
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Երկեր. 8 հատորով: Եր։ ՀՍՍՀ ԳԱ. - Հ. 4. - 1970. - 635 էջ:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Երկեր. 8 հատորով: Եր։ ՀՍՍՀ ԳԱ. - Հ. 5. - 1971. - 510 էջ:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Երկեր. 8 հատորով: Եր.։ ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ. - Հ. 6. - 1974. - 847 էջ:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Երկեր. 8 հատորով: Եր.։ ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ. - Հ. 7. - 1975. - 602 էջ:
----------------------------------------
Абегян, Манук Хачатурович.
История древнеармянской литературы: Ер.: Изд-во АН АрмССР. - 1975. - 606 с.
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Առաջաբան: Կորյուն «Վարք Մաշտոցի». - Եր. - 1979. - էջ 57-82:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Կորյուն. Վարք Մաշտոցի / Բնագիրը, թարգմ., ներած. և ծանոթագր. Մ. Աբեղյանի: Եր.։ Եր. համալս. հրատ. - 1981. - 362 էջ:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Հին գուսանական ժողովրդական երգեր: Եր. - 1981. - 269 էջ. /ՀՍԽՀ Լուսժողկոմատ. Պետ. համալսարան/Արտատիպ. ՀՍԽՀ Պետ համալսարանի «Տեղեկագիր», № 2-3, № 4, № 6։
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Մովսես Խորենացի. Հայոց պատմություն / Քննական բնագիրը Մ. Աբեղյանի, Ս. Հարությունյանի: Եր.։ Եր. համալս. հրատ. - 1981. - 588 էջ:
----------------------------------------
Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի.
Երկեր. 8 հատորով: Եր.։ ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ. - Հ. 8. - 1985. - 671 էջ:
----------------------------------------