Cover Image
close this bookՂարիբջանյան Գևորգ Բագրատի (1920-1999)
View the documentԳ. Բ. ՂԱՐԻԲՋԱՆՅԱՆԻ ԿՅԱՆՔԻ ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԵԹՎԵՐԸ
View the documentԳ. Բ. ՂԱՐԻԲՋԱՆՅԱՆԻ ԳԻՏԱԿԱՆ, ԳԻՏԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՌՈՏ ԱԿՆԱՐԿ
Open this folder and view contentsՄԱՏԵՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

«Գևորգ Ղարիբջանյանը հայրենական պատմագիտության ականավոր ներկայացուցիչներից է: Մեծ է նրա գիտական վաստակը հայ ժողովրդի նոր և նորագույն շրջանների պատմության և մշակույթի, Հայկական հարցի, Հայոց ցեղասպանության և հայ-ռուսական հարաբերությունների կարևոր հիմնախնդիրների բացահայտման և ուսումնասիրման ասպարեզներում»: :

Հ. Ա. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ