close this section of the library Հռոմ
View the document Դաւանութիւն ուղղափառ հաւատոյ սակս Արեւելեան Ազգաց Սահմանեալ ի հրամանէ Տեառն մերոյ Սրբազան Պապի Ուրբանոսի ութերորդի
View the document Ընտրութիւն հոգւոց
View the document Թէֆէքքիւրլէր (1826)
View the document Թէֆէքքիւրլէր: Հտ. 2 (1826)
View the document Ի տօնախմբութեան անուան վսեմափառ Անտոնի գեր. Հասուն եպիսկոպոսապետի. Ն. Կ. յԱնտոնեան միանձանց նուէր
View the document Հոգելից պտուղ (1816)
View the document Սրբազան տեառն մերոյ Պիոսի Թ. Խնամօք Աստուծոյ քահանայապետի թուղթ առ արեւելեացս