Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Title: Առաջին մասն փիլիսոփայութեան, որ ասի Տրամաբանութիւն
Publisher (standardized): տպ. «Առաջնորդին Ղարաբաղու բարձր սրբազան մետրոպօլտին Բաղտասարայ»
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Վիճակաւոր Առաջնորդին Ղարաբաղու բարձր սրբազան մետրոպօլտին Բաղտասարայ
Place (standardized): Շուշի
Place (as it is on book): Ի Շուշի
Year of Publication: 1840
Notes: Համառօտեալ ի բուն Տրամաբանութենէ աստուածաբան վարդապետին Կովդնոյ ի 1830 ամի: Աշխատասիրութեամբ հօր Յովսեփայ գիտնական վարդապետի Տէր-Աւագեան Արցախեցւոյ, որ է միաբան սրբոյ վանիցն Գանձասարու՝ եղելոյ ի Խաչէն գաւառակին Արցախայ։
Շարվ. 6,8x13,5 սմ։
246 էջ։
File size: 22,7 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia, 244-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia