Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Title: Ատլաս Աշխարհացոյց պատկերաց ըստ արքունի աշխարհագրաց Գաղղիոյ, Անգղիոյ, Գերմանիոյ եւ Ռուսաց, հանդերձ Նախաշաւիղ ծանոթութեամբք բնական ուսումնական և քաղաքական աշխարհագրութեան
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Մխիթարեան Ուխտին որ ի Սուրբն Ղազար
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Ի Վենետիկ
Year of Publication: 1849
Notes: Սկզբի 46 էջերում նախաբանն է՝ «Նախաշաւիղ» վերնագրով։ Այնուհետև տարբեր տարիներում փորագրված հետևյալ քարտեզներն են՝ յուրաքանչյուրը 2 էջի վրա։
1. Տիեզերագրութիւն կամ դիրք մոլորակաց։ Վենետիկ, 1849։
2. Համատարած աշխարհացոյց բաժանեալ յերկուս կիսագունդս ըստ արքունի աշխարհադրաց Գաղղիոյ։ Վենետիկ, 1849։
3. Ասիա։ Վենետիկ, 1849։
4. Եւրոպա: Վենետիկ, 1846։
5. Ափրիկէ։ Վենետիկ, 1845։
6. Հյուսիսային Ամերիկա։ վենետիկ, 1847։
7. Հարաւային Ամերիկա։ Վենետիկ, 1847։
8. Ովկիանիա կամ հինգերորդ մասն աշխարհի։ Վենետիկ, 1847։
9. Հայաստան աշխարհ ըստ նախնի աշխարհագրաց։ Վենետիկ, 1849։
10. Պետութիւն Օսմանեան։ Վենետիկ, 1848։
Բոլոր քարտեզների վրա նշված է, որ փորագրվել են Փարիզում:
Չափը՝ 45,5x60 սմ մեծադիր ալբոմ։
4 չհ., 46 էջ և 10 քարտեզ։
File size: 35 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia