փակիր գրադարանի այս բաժինը Պալճեան Աղեքսանդր
Դիտել փաստաթուղթը Ընդհանուր տեսութիւն երկրագնտոյ
Դիտել փաստաթուղթը Հրահանգք աստեղագիտութեան ի վերայ երկնագնդոյ
Դիտել փաստաթուղթը Ուսումնական և բնական աշխարհագրութիւն և հրահանգք ի վերայ երկրագնտոյ
Դիտել փաստաթուղթը Վայելչագրութիւն։ Հատուած Բ