փակիր գրադարանի այս բաժինը Անտոնյան
Դիտել փաստաթուղթը Ի տօնախմբութեան անուան վսեմափառ Անտոնի գեր. Հասուն եպիսկոպոսապետի. Ն. Կ. յԱնտոնեան միանձանց նուէր