փակիր գրադարանի այս բաժինը Բարձր սրբազան մեւորոպօլտի Հայոց վիճակին Ղարաբաղու արքեպիսկոպոսին և ասպետին Բաղտասարայ
Դիտել փաստաթուղթը Առաջին մասն Փոքր քերականութեան գրաբառ լեզուի Հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Առաջին մասն փիլիսոփայութեան, որ ասի Տրամաբանութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք (Շուշի, 1837)
Դիտել փաստաթուղթը Ծիսարան որ կոչի Մաշտոց (1840)
Դիտել փաստաթուղթը Կրօնագիտութիւն կամ Հոգեվարժութիւն քրիստոնէական
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտութիւն փոքր քերականութեան գրաբառ լեզուի Հայոց