փակիր գրադարանի այս բաժինը Բողոքական քարոզիչներ
Դիտել փաստաթուղթը Ճանապարհացոյց առ բարեպաշտ կեանս, որ հիմնեալ է ի կանոնս Քրիստոնէուե
Դիտել փաստաթուղթը Սիրտ մարդոյ, որ է տաճար աստուծոյ կամ գործարան սատանայի