փակիր գրադարանի այս բաժինը Գերագահ աթոռ ս. կաթողիկէ Էջմիածին
Դիտել փաստաթուղթը Ճաշոց գիրք