փակիր գրադարանի այս բաժինը Եպիսկոպոսական ճեմարան
Դիտել փաստաթուղթը History of Ancient India, from the earliest ages to the invacion of the mahomedans
Դիտել փաստաթուղթը Այբբենարան
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածանմանութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Դիցաբանութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Ճշմարտութիւն քրիստոսական հաւատոյ
Դիտել փաստաթուղթը Մանիշակք քաղեալք առ ստորոտով Հեղիկոնի
Դիտել փաստաթուղթը Մարզարան մանկանց, որ է այբբենարան ինչ համառօտ ճոխացուցեալ բարոյական ընտիր օրինակօք
Դիտել փաստաթուղթը Մեսրովբեան շարադրիչ Հայ և Անգղիական լեզուաց
Դիտել փաստաթուղթը Պաղեստին
Դիտել փաստաթուղթը Վիկտորիայ այբբենարան (1841)
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոնէական կրթութիւնք և այլ աղօթք ի պէտս մանկանց Մարդասիրական Ճեմարանին