փակիր գրադարանի այս բաժինը Խ. Հ. Մելիքսելումյան
Դիտել փաստաթուղթը Նոր Կտակարանըն Ալլահըն իլհամի իլէ վէրիլմիշ օլտուղունա իսպաթլար
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոնեայ այցելու կամ Բացատրութիւն Սուրբ Գրոց երևելի մասերուն, անոնց վերաբերեալ աղօթքներովը (1847)