փակիր գրադարանի այս բաժինը Հովսեփ Հովհաննիսյան
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաշունչ (Ս. Պետերբուրգ, 1817)
Դիտել փաստաթուղթը Բան առ Հայկազնեայ քրիստոնեայս, Ընկերակցութենէ Ռուսաց Աստուածաշունչ ժողովոյն որ ի Ռուսաստան
Դիտել փաստաթուղթը Բարառնական դիմառնութիւն բարոյական
Դիտել փաստաթուղթը Խրատ յաղագս պատուաստման նախապահպանողական ծաղկան
Դիտել փաստաթուղթը Նոր Կտակարան սրբոյ Աւետարանի տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1814)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր Կտակարան սրբոյ Աւետարանի տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1817)
Դիտել փաստաթուղթը Տարեցոյց Առաքինական գործոց
Դիտել փաստաթուղթը Րապպիմիզ Յեսու Էլ Մէսիհին Յահտ ի ճէտիտի։ Այսինքն Նոր Կտակարան Տն Մերոյ Յի Քի (1819)
Դիտել փաստաթուղթը Ցանկ կտակարանաց
Դիտել փաստաթուղթը Քառեակ սակաւապատում
Դիտել փաստաթուղթը Քարոզք նորին կայսերականի մեծութեան ամենաբարեպաշտ թագաւորի և կայսեր Ալէքսանդր Պաւլովիչ ինքնակալին ամենայն Ռուսաց (1811)