փակիր գրադարանի այս բաժինը Nationale
Դիտել փաստաթուղթը Ալփոնսոսի Լամարթինեայ ի կիսանդրին իւր