փակիր գրադարանի այս բաժինը Ճեմարան Ս. Երուսաղեմ
Դիտել փաստաթուղթը Յայտարարութիւն ազգային ճեմարանի սրբոյ Երուսաղէմի, որ յԻւսքիւտար
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց թուականին Քրիստոսի 1841 եւ Հայոց ՌՄՂ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց թուականին Քրիստոսի 1842 եւ Հայոց ՌՄՂԱ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց նահանջ թուականին Քրիստոսի 1840 և Հայոց ՌՄՁԹ