փակիր գրադարանի այս բաժինը Ուրբանյան
Դիտել փաստաթուղթը Դաւանութիւն ուղղափառ հաւատոյ սակս Արեւելեան Ազգաց Սահմանեալ ի հրամանէ Տեառն մերոյ Սրբազան Պապի Ուրբանոսի ութերորդի
Դիտել փաստաթուղթը Ընտրութիւն հոգւոց
Դիտել փաստաթուղթը Թէֆէքքիւրլէր (1826)
Դիտել փաստաթուղթը Թէֆէքքիւրլէր: Հտ. 2 (1826)
Դիտել փաստաթուղթը Հոգելից պտուղ (1816)