փակիր գրադարանի այս բաժինը Պողոս Արապյան
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1851 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅ