փակիր գրադարանի այս բաժինը Ս. Բենեդիկտոս
Դիտել փաստաթուղթը Հաւատոյ հիմունքները ու քանոնները: Մասն Ա
Դիտել փաստաթուղթը Յայտարար նախակարգութիւն Ընկերութեանն Համազգեաց
Դիտել փաստաթուղթը Որդեգիր կուսին կամ Դարձ մը
Դիտել փաստաթուղթը Վանլը պիր Էրմէնի իլէ բրօթէսթանդ քարոզիչ