փակիր գրադարանի այս բաժինը Ֆոն-Վեյսքհոպֆենի և Լիտկեի
Դիտել փաստաթուղթը Россiйско-Армянскiй букварь