փակիր գրադարանի այս բաժինը Աղեքսանդր Խուդաբաշյանց
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք նախակրթութեան հայկազեան լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Ցանկ տպագրեալ և ձեռագիր գրոց Հայոց ի մատենադարանի ներգործական խորհրդականի տէրութեան Աղեքսանդրի Խուդաբաշեան, շարադասեալ ըստ կարգի այբուբենից