փակիր գրադարանի այս բաժինը Հռոմ
Դիտել փաստաթուղթը Դաւանութիւն ուղղափառ հաւատոյ սակս Արեւելեան Ազգաց Սահմանեալ ի հրամանէ Տեառն մերոյ Սրբազան Պապի Ուրբանոսի ութերորդի
Դիտել փաստաթուղթը Ընտրութիւն հոգւոց
Դիտել փաստաթուղթը Թէֆէքքիւրլէր (1826)
Դիտել փաստաթուղթը Թէֆէքքիւրլէր: Հտ. 2 (1826)
Դիտել փաստաթուղթը Ի տօնախմբութեան անուան վսեմափառ Անտոնի գեր. Հասուն եպիսկոպոսապետի. Ն. Կ. յԱնտոնեան միանձանց նուէր
Դիտել փաստաթուղթը Հոգելից պտուղ (1816)
Դիտել փաստաթուղթը Սրբազան տեառն մերոյ Պիոսի Թ. Խնամօք Աստուծոյ քահանայապետի թուղթ առ արեւելեացս