փակիր գրադարանի այս բաժինը Մադրաս
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք որ կոչի Սրբազնագործութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Թանգարան բարեզարդ: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Թանգարան բարեզարդ: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Նոր տետրակ այբուբենական
Դիտել փաստաթուղթը Նոր տետրակ այբուբենական: Հտ. 2
Դիտել փաստաթուղթը Նումայ Պոմպիլիոս
Դիտել փաստաթուղթը Ողբ Եդեսեայ քաղաքի (1810)
Դիտել փաստաթուղթը Ողբերգութիւն ի վերայ մահուան Յուլիոս Կեսարոսի
Դիտել փաստաթուղթը Տետրակ որ կոչի պատճառ
Դիտել փաստաթուղթը Փոքրիկ բառագիր