փակիր գրադարանի այս բաժինը Առանց տպագրության վայրի
Դիտել փաստաթուղթը Աշխարհացոյց Մարմառա ծովուն. և նեղուցի սպիտակ ծովուն. և նեղուցի սեաւ ծովուն: Քարտեզ
Դիտել փաստաթուղթը Յայտարարութիւն եւ համառօտ դաւանութիւն Հայաստանեայց Աւետարանական եկեղեցւոյ