փակիր գրադարանի այս բաժինը Տրիեստ
Դիտել փաստաթուղթը Բովանդակութիւն բովանդակութեան սրբոյն Թովմայի կամ Համառօտութիւն աստուածաբանութեան: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Բովանդակութիւն բովանդակութեան սրբոյն Թովմայի կամ Համառօտութիւն աստուածաբանութեան: Հտ. 2
Դիտել փաստաթուղթը Երեք գիրք Սողոմոնի, այսինքն՝ Առակաց, Իմաստութեան և Ժողովողի
Դիտել փաստաթուղթը Ժամակարգութիւն աւագ շաբաթուն և ութօրէից Զատկին
Դիտել փաստաթուղթը Խորհրդատետր սրբոյ պատարագին ըստ արարողութեան Հայաստանեայց եկեղեցւոյ, ըստ օրինակին տպագրելոյ ի Հռովմ
Դիտել փաստաթուղթը Կարգաւորութիւն հասարակաց աղօթից Հայաստանեայց եկեղեցւոյ (1803)
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ կրթութիւն վասն մանկանց՝ որք զառաջինն մատչին ՛ի սուրբ խորհուրդ հաղորդութեան
Դիտել փաստաթուղթը Սուրբ Աստուածածինին մէօհթասէրի վարքը
Դիտել փաստաթուղթը Սուրբ Աւետարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի
Դիտել փաստաթուղթը Սպասաւորութիւն սրբոյ պատարագի
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոնէական վարդապետութիւն համառօտ
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոսա պէնզէր օլմագ իչին Թովմաս Գեմբացինին նասիհաթլէրի