փակիր գրադարանի այս բաժինը Փարիզ
Դիտել փաստաթուղթը Etat actuel de la Perse
Դիտել փաստաթուղթը Grammaire de Denis de Thrace
Դիտել փաստաթուղթը Mémoires historiques et géographiques sur l'Arménie. T.1
Դիտել փաստաթուղթը Notice de deux manuscrits arméniens contenant l'histoire de Mathieu Eretz, et extrait de cette Histoire, relatif à la première Croisade, en Arménien et en François
Դիտել փաստաթուղթը Ալփոնսոսի Լամարթինեայ ի կիսանդրին իւր
Դիտել փաստաթուղթը Բարառնական դիմառնութիւն ի դիմաց Վարդոյ և Սոխակի (1826)
Դիտել փաստաթուղթը Հատընտիր առակք Վարդանայ վարդապետի
Դիտել փաստաթուղթը Նոր Կտակարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1825, Փարիզ)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր Կտակարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1828)
Դիտել փաստաթուղթը Ողբ Եդեսիայ (1827)
Դիտել փաստաթուղթը Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի Նոր Կտակարանը
Դիտել փաստաթուղթը Տեղեկութիւնք ի վերայ այժմեան կացութեան թագաւորութեան Պարսից
Դիտել փաստաթուղթը Փորձառութիւն Հայկական լեզուին
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն Արամեան լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն Դիոնեսիոսի Թրակացւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Օրինակ հայկական