փակիր գրադարանի այս բաժինը Եաշ (Յասսի)
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոնէական վարդապետութիւն ըստ դաւանութեան Հայաստանեայց սրբոյ եկեղեցւոյն