close this section of the library Բարձր սրբազան մեւորոպօլտի Հայոց վիճակին Ղարաբաղու արքեպիսկոպոսին և ասպետին Բաղտասարայ
View the document Առաջին մասն Փոքր քերականութեան գրաբառ լեզուի Հայոց
View the document Առաջին մասն փիլիսոփայութեան, որ ասի Տրամաբանութիւն
View the document Ժամագիրք (Շուշի, 1837)
View the document Ծիսարան որ կոչի Մաշտոց (1840)
View the document Կրօնագիտութիւն կամ Հոգեվարժութիւն քրիստոնէական
View the document Համառօտութիւն փոքր քերականութեան գրաբառ լեզուի Հայոց