close this section of the library Տէր-Յարութիւնեան Մեսրովբ
View the document Քերականութիւն համառօտ, պարզաբանութեամբ յաշխարհաբառ լեզուէ ի գրաբառն հետզհետէ յառաջացուցեալ՝ ի դիւրութիւն ուսանողաց
View the document Քերականութիւն հայոց լեզուի (1826)