close this section of the library Գարագաշեան Մատաթիա
View the document Արուեստ ճարտարախօսութեան
View the document Նկարագիր ուսմանց, որ է բնութիւն, պատմութիւն, հարկ և օգուտ իւրաքանչիւր մասանց գրագիտութեան