Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Title: Համառօտ երկրագործութիւն
Publisher (standardized): տպ. «Ի վանս Պ. ս. Աստուածածնի» (Մխիթարյան)
Publisher (as it is on book): Ի ՎԱՆՍ ՊԱՇՏ. Ս. ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻ
Place (standardized): Վիեննա
Place (as it is on book): Ի ՎԻԷՆՆԱ
Year of Publication: 1845
Notes: Յ. Ա. Շղիփ երկրագործութեան ուսուցչին գրքին վրայ ագատ աշխատուած Մխիթարեան միաբաններէն։ 298-301 էջերում՝ «Աս գիրքին մէջ գտունած երկրագործական բառերը»: Համաձայն մատենագիտական աղբյուրների՝ ըստ Շղիփի կազմված այս աշխատության հեղինակը Միքայել Վեցմատյանն է։ Գրքի վերջում կցված է. «Վիեննա տպած պատմական ու ուսումնական գրքերու ցանկը»։
Շարվ. 7,6x14,5 սմ։
16 չհ., 301 էջ։
File size: 27,2 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia, 883-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia